VAN ONZE VERENIGINGEN EERSTE CONCERNSPORTDAG - D EN BOSCH FOTO- en FILMCLUB WANDELNIEUWS VIJF DEELNEMENDE TEAMS RESERVEER NU REEDS DEZE DATUM! Grootvader is junior Wederom valt een junior de eer te beurt een van zijn opnamen ge plaatst te zien als foto-van-de-maand. Wij kunnen kort zijn in onze waar dering van deze door een trotse grootvader gemaakte plaat. De onbevangen wijze, waarop dit kind om zich heen ziet, terwijl het met zijn wijsvinger een tellende beweging maakt alsof het zijn tenen op hun aanwezigheid wil controleren, maken van het geheel een geslaagde foto. De jury heeft waardering voor het feit, dat hier bewust een moment is afgewacht dat het kind niet in de lens kijkt, maar een ongedwongen houding aanneemt; kortom, deze plaat kan dienen als een eenvoudig voorbeeld van „candid" fotografie. Op zaterdag 10 mei gingen we voor de tweede keer naar Boven-Leeuwen om aldaar onze tweede trainings mars voor de vierdaagse te lopen. Na tevergeefs gewacht te hebben op onze wandelvrienden uit Amsterdam en Den Bosch vertrokken we pas om half elf. We kwamen na een frisse doch mooie tocht door de landelijke omgeving van Nijmegen zonder moeilijkheden weer bij het start bureau aan. Op zaterdag 31 mei zijn we voor 't eerst op bezoek geweest in Hooge Zwaluwe. Hoewel de opkomst van onze leden niet zo groot was, is deze wandeling zeker voor herhaling vat baar. Vierdaagse Er staan nog twee trainingstochten op het programma, te weten de IJzeren Man-tocht (40 km) en een Molentocht (35 km). Wij adviseren Foto-van-de-maand, juni, P. van Herwaarden, groep junioren. de leden, die door welke omstandig heden dan ook een of meer trainings marsen gemist hebben, zelf eens een fikse wandeling te maken, want een goede voorbereiding bespaart u en ons vele moeilijkheden in Nijmegen. Tweedaagse in België Van een van onze oudste leden, de heer E. C. A. van der Hoff (65), ont vingen wij de mededeling, dat hij op 31 mei en 1 juni heeft deelgenomen aan de 3e Internationale Wandel tocht in België. Op de eerste dag werd 30 km, op de tweede dag 25 km gelopen, alles in de omgeving van Kortrijk. Het waren mooie, maar soms ook zeer zware parcour- sen. Met nog dertien andere Neder landse deelnemers ontving de heer Van der Hoff als extra onderschei ding voor de bijzondere wandelpres taties (ook wat snelheid betrof: geen Belg haalde hun gemiddelde van 6V2 km/u) een „Gulden Spoor". Een gelukwens en een compliment voor ons lid dat op wandelgebied zijn sporen reeds verdiend had! Bestuur personeelsvereniging Op de laatstgehouden ledenvergade ring is een nieuw bestuur van de personeelsvereniging gekozen, dat als volgt is samengesteld: H. M. Sikking, voorzitter J. C. A. van der Geld, 2e voorzitter mej. P. J. C. M. Küper, secretaresse A. H. de Jager, 2e secretaris F. A. C. Leyerweert, penningmeester W. L. Huysmans, 2e penningmeester J. Th. G. Beekmans, commissaris W. F. van der Luur, commissaris Mooi succes voor onze Fanfare Het Bossche fanfarekorps heeft op zondag 8 juni te Minderhout (België) in een internationale muziekwed- strijd een bijzonder mooi succes be haald. Hoewel men uitkwam in „Uit muntendheid", dat is twee afdelingen hoger dan waarin het korps op dit moment geklasseerd staat, verwierf men 183 van de maximaal 200 te behalen punten. Dat leverde een eerste prijs met lof van de jury op! Als verplicht werk voerde het korps „Rondo Festivo", van de eigen diri gent Karei van Dijck, uit. Als ge kozen werk speelde de Fanfare „Kleine Speelmuziek" van H. van Lijnschoten. Met dit buitengewone resultaat feli citeren wij korps en dirigent van harte! Dankbetuiging Mede namens mijn vrouw wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan de directie en alle collega's voor de ondervonden belangstelling en voor de mooie cadeaus die ik ter gelegenheid van mijn afscheid mocht ontvangen. Wij bewaren hieraan de meest prettige herinnering. Rotterdam A. van der Waal zaterdag 20 september a.s. AMSTEL HEINEKEN VRUMONA Amsterdam - Rotterdam - Den Bosch 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 12