BEDRIJFSLEVEN KENNISMAKING SCHOOL Kinderen van Rotterdamse werknemers maakten excursie door brouwerij Ook dit jaar was weer een groep leerlingen van middelbare scholen uit verschillende delen van ons land gedurende een kleine week „op verkenning bij Heineken in de Paasvakantie". Evenals voorgaande jaren waren de scho lieren de gasten van de brouwerij te Rotterdam, waar zij van 8 tot en met 11 april in de gelegenheid waren een kijkje te nemen in de (brouw)technische, de administratieve en de commerciële keuken van een onderneming. Deze kennismaking met het bedrijfsleven was verpakt in een cursus, waarbij de deelnemers een inzicht werd verschaft in de organisatie van een grote brouwerijonderneming en in de werkzaamheden van de verschillende sectoren en afdelingen van een der vestigingen, in dit geval dus de Rot terdamse brouwerij. Een en ander gebeurde door middel van lezingen door enkele Heineken functionarissen en van rondleidingen door het bedrijf en in enkele afdelingen in het bijzonder. Op de foto ziet u een gedeelte van de cur sisten in het analytisch laboratorium, waarvan de functie en de werkzaamheden door de chef van de laboratoria, drs. P. van Eerde, ter plaatse nader werden toegelicht. De cursus werd wederom gehouden in het kader van de activiteiten van de Stichting Contactcentrum Bedrijfsleven - Onderwijs. De kennismaking met Heineken stond onder auspiciën van de afdeling public relations, terwijl de orga nisatie en de leiding berustten bij de centrale personeels dienst. Woensdagmiddag, 9 april 1969. Vele Rotterdamse werk nemers bleven een ogenblikje staan om naar het ietwat ongewone gezelschap te kijken, dat over het terrein wandelde. Vierendertig jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, waren op deze middag tijdens hun Paasvakantie te gast op de Rotterdamse brouwerij. Een unieke gebeurtenis, mogen we wel stellen, want nog nooit in zijn bestaan heeft Heineken jonge kinderen van werknemers als excursie- gangers gehad. Opmerkelijk was hoeveel de jongens en meisjes al wisten van de brouwerij en het produceren van bier, gezien hun uitlatingen en antwoorden tijdens het uitleggen van het brouwproces door ir. K. Tiktak. Spontaan en enthousiast waren hun reacties tijdens de rondleiding door de brouwerij. Na een uiteenzetting over de computer door de heer W. van Breugel werd ook in het Heineken Reken Centrum een kijkje genomen. Na afloop van de excursie, die onder leiding stond van de heer E. van Kooten, werden de jongelui in de gelegenheid gesteld zélf bier zij het zonder alcohol te proeven. Het Malta vond echter matig aftrek; sommigen hadden liever een echt pilsje gehad! Het was al met al een zeer geslaagde ,,jeugd"-excursie, die zeker voor navolging (in Amsterdam en Den Bosch) en eventueel herhaling vatbaar is. i Een groepsfoto van de jongelui die een excursie i maakten door de Rotterdamse brouwerij. Grote belangstelling voor de heer Tiktak, die met een aangestreken lucifer demonstreert dat er koolzuur vrijkomt bij het gistingsproces.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 8