Diploma's: Amsterdam: juni 64 mej. C. E. Robberts, export, dipl. Engelse handelscorr. van de St. Ned. Ass. v. Praktijkexamens juli 64 A. G. Luybe, electr. techn.werkpl., getuigschrift Elektronica-techniek van het Kon. technicum P.B.N.A. juli 64 A. Horyaans, flessenw.stad, ge slaagd voor de examens algemene handelskennis en Nederlandse handelscorr. juli 64 mej. M. O. Ramondt, dir.secr. dipl. steno Nederlands van de St. examens A'damse handelsinst. juli 64 G. L. Renes, buitenl., dipl. Sp. handelscorr. Stichting Ned. Ass. van Praktijkexamens Rotterdam: juni 64 C. H. Groote is geslaagd voor het examen 3-jarig handelsavondsch., mech.afd. juni 64 E. Snijder, verschepingen, is ge slaagd voor het examen handels avondschool 5-jarige cursus. juni 64 W. M. M. Holthausen, techn.ink., is geslaagd voor het examen Duitse handelscorrespondentie juli 64 H. de Kreij, tekenkamer, is ge slaagd voor het examen Avond- H.T.S., werktuigbouwkunde. juli 64 mej. E. de Haas, verschepingen, is gesl. voor het examen typen Den Bosch: 26.6.64 J. Kornaat, planning en werk- voorber., 3 jaar Handelsavond school 27.6.64 mej. J. M. Manie, rek.crt., 5 jaar Handelsavondschool 13.7.64 H. van den Brand, elektr.techn. dienst, akte Bekwaamheid voor Nijverheidsonderwijs 17.7.64 J. H. Bechtold, mech. ond. dienst, C. van der Heijden, mech. ond. dienst, T. J. van de Bersselaar, P. H. Koreman en J. van Soest- bergen, allen van de afd. bott. ond., behaalden het dipl. U.T.S.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 35