Een van de mooiste vogels uit de verzameling van de heer Van Boven is deze toekarin. riëren in prijs van 35 cent tot 15 gulden per stel. De heer Van Boven verft zelf deze ogen om ze onder meer door de lichtreflectie zo echt mogelijk te doen lijken. Ook neemt hij proeven met chemicaliën en stelt formules op voor bepaalde recepten, die geheim blijven. Als belangrijkste eisen bij het prepareren noemt hij de houdbaarheid van de kleuren, het tegengaan van schimmel en een juiste, natuurlijke houding van het opgezette dier, dat, mits goed gepre pareerd, tientallen jaren „meegaat". Bij het prepareren zelf komt ook heel wat kijken. Er moet onder andere een eiste handelingen (schoonmaken, pre pareren, opvullen, aanbrengen van de ogen en dergelijke) zijn verricht, Links: een bruinoorparkiet; boven: een ekster; onder: een Zuidafrikaans eekhoorntje; geheel rechts: een driekleurglansspreeuw. binnenmodel worden gemaakt, dat zo veel mogelijk is aangepast aan de vorm van het dier. Verder worden bijvoorbeeld de vleugels en poten van een vogel er af gehaald. De vleugels worden geïnjecteerd met looizuur, waardoor ze goed geconserveerd blij ven. Samen met de poten worden ze later met behulp van ijzerdraad weer aan het dier bevestigd. Als alle ver wordt het geprepareerde exemplaar twee tot drie weken in een draad constructie opgesteld om volledig te drogen. Het grootste dier, dat de heer Van Boven ooit heeft opgezet, was een kroonkraanvogel (1.30 m hoog), het kleinste een kolibrie. Bij hem thuis treffen we vele, meest tropische exemplaren, afkomstig uit dierentui nen, aan. We zien onder andere bruinoorparkieten, een driekleurglans spreeuw, een kortsnaveltoekan, een vuurvinkje, bonte boertjes (dwerg- Op deze meerkataap is de heer Van Boven bijzonder trots. papegaaien) en een rode kardinaal. De levende have van deze dierenlief hebber is ondergebracht in een flinke volière, achter het huis. Zij omvat onder meer een roodkuifkardinaal, een saffraanvink, valkparkieten en ge wone parkieten, een Japanse nachte gaal en een edelzanger. Trixie de hond zorgt er voor dat de katten uit de buurt geen kans krijgen de volière al te dicht te naderen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 19