C.van Boven: Van bonte boertjes en een rode kardinaal De heer C. van Boven, vogelliefhebber en preparateur, in zijn speciaal voor zijn hobby ingerichte werkhokje. DIT IS ZIJN HOBBY (12) In onze hobbyrubriek, waarin wij u al met verschillende interessante lief hebberijen van collega's hebben laten kennismaken, spelen deze keer vogels van allerlei pluimage een belangrijke rol. Hoofdpersoon in ons verhaal is de heer C. van Boven werkzaam in de smeerdienst van onze Bossche brouwerij die zich in zijn vrije tijd Achter het huis staat een flinke volière, waarin verschillende gevederde vriendjes rondfladde ren. en routine en hij is nu zo ver, dat hij in een paar uur een kleine vogel op kan zetten. „Het moeilijkste is niet," vertrouwt de heer Van Boven ons toe, „de tech niek van het prepareren, maar het bewaren van je kalmte en zelfbeheer sing bij dit soms uiterst fijne werk". Er is nogal wat materiaal nodig, zoals chemicaliën, verschillende verf stoffen, prepareerturf, opvulstoffen, allerlei soorten ijzerdraad en bijvoor beeld ook kunstogen. De laatste va- ontpopt als een kenner en liefhebber van vogels. Maar hij is ook een kun dig preparateur, iemand dus die zich bezighoudt met het opzetten van vogels en andere kleine dieren. Een vreemde combinatie, vindt u? Toch niet; hoort u maar wat de heer Van Boven er zelf van zegt: „Om goed te kunnen prepareren moet men vogel liefhebber zijn en ook een kenner van deze dieren, niet alleen door ze te houden, maar ook door veel de na tuur in te gaan en ze daar te be studeren." De heer Van Boven is als het ware in deze liefhebberij gegroeid. Zijn vader was reeds een kenner en lief hebber van vogels en dus viel ook hier de appel niet ver van de stam. Toen de heer Van Boven jaren gele den wegens een ongeval lange tijd het bed moest houden en gedeeltelijk in gips „verpakt" weinig kon doen, greep hij deze gelegenheid aan om zich in zijn liefhebberij te verdiepen. Er kwamen boeken en er werd veel gelezen en geleerd omtrent allerlei vogels. Ook slaagde hij er in een paar piepjonge kanaries groot te bren gen, een bezigheid, die hem tijdens zijn gedwongen rust veel plezier verschafte. Later ging hij zich toeleggen op het prepareren van vogels en andere kleine dieren. Zoals alle begin moei lijk is, viel het de heer Van Boven aanvankelijk niet mee om de dieren in hun oorspronkelijke staat en in de juiste stand te conserveren. Maar gaandeweg kreeg hij meer ervaring

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 18