zij 130 adressen in Rotterdam en Schiedam afwerken. De gepen sioneerden, onkundig van de zoete verrassing, zijn eerst even heel verbaasd, en daarna minstens zo dankbaar voor de goede gave die de brouwerij hen laat brengen. Tegen drie uur 's middags zijn de laatste „klanten" geholpen en keren de twaalf vrijwilligers vol daan naar de Crooswijksesingel terug. De laatste beetjes Maandag, 28 januari 1963. Het zoute water, dat enkele dagen ge leden tot vijftien kilometer voor bij de inlaat van het drinkwater bedrijf was opgerukt en de smaak Vrijdag 25 januari jl. was een toptapdag. Links op de foto is men bezig met het vullen van het kleine goed", terwijl rechts, onder het bord HEINEKEN BIER, de tapbok met vier aansluitingen op volle toeren draait. van het „gemeentepils" totaal had bedorven, is door de ingreep van Rijkswaterstaat teruggedrongen. Groot-Rotterdam herademt, de kraan geeft weer Hl.O met een enigszins redelijke smaak en lang zaam maar zeker loopt het aantal mensen, dat water op de brouwerij komt halen, terug. Opmerkelijk, en overigens heel be grijpelijk, is dat velen, gewend ge raakt aan de (goede) smaak van het Heineken water, proberen ook daarna nog dit water te blijven betrekken. Reacties Tijdens de uitreiking en in de dagen daarna toont het publiek vele malen en op verschillende ma nieren zijn erkentelijkheid voor de door Heineken geboden hulp. Men herinnert zich vooral in Croos- wijk, waarmee de brouwerij zo nauw verbonden is, dat ons be drijf al eerder een toevluchtsoord in moeilijke dagen is geweest, zo wel in letterlijke als in figuurlijke zin. De heer L. van Alphen, een oude baas van 62 jaar die tot vóór enkele jaren nog nooit pen of potlood had gehanteerd, brengt ter plaatse het waterhalen in beeld. Het is een eenvoudige teke ning, waarop hij met de volgende woorden de dank van het publiek vertolkt: Heineken Bier Drinkt men met plezier Maar het water kwam later Door de vorst was de nood groot 't Was Heineken die de service bood De mensen stonden in de rij Zij kregen schoon water en waren blij Ook de zieke thuis in bed of met hernia op de plank Spreken de firma toe Onze hartelijke dank Een kijkje aan de tapbok met rechts, aan de hendelsde heren MonfrooyOhler en Felperlaan (v.r.n.l.). In de week, volgend op de zout- waterplaag komen, telefonisch zo wel als schriftelijk, vele dankbe tuigingen binnen. In het bijzonder ook onze gepensioneerden laten weten hoezeer zij de hulp van hun brouwerij op prijs gesteld hebben. Zaterdags werden onze gepensioneerden door een aantal vrijwilligers „bevoor raad". Hier overhandigt chauffeur Van Bakel een vaatje (20 liter) aan een glun derende heer Pols.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 6