PERSONALIA BUITENLAND Op 21 januari keerde de heer P. Smit met zijn gezin uit Kaduna naar Nederland terug. De heer H. Vonk vertrok op 22 januari naar Boma, waar hij als machinist bij Bralima-Congo S.C.R.L. werkzaam zal zijn. Zijn vrouw en kinderen volgden hem op 5 februari. Uit Singapore ontvingen wij bericht van een blijde gebeurtenis in het gezin van de heer en mevrouw Haythornthwaite-Gibson, waar op 24 januari een dochter, Anne Camilla, werd geboren. Mevr. P. Slootweg-Hage vertrok op 24 januari met haar baby naar Freetown, waar haar man als afdelingschef werkzaam is. Na beëindiging van zijn werkzaamheden bij de montage in Freetown keerde de heer J. H. Vermaas op 26 januari in Nederland terug. Op 27 januari kwam de heer H. H. F. Slootemaker uit Usumbura voor een kort verlof in Nederland aan. Hij keerde met zijn vrouw op 9 februari weer naar zijn standplaats terug. De heer E. Poel keerde met zijn gezin op 31 januari in Nederland terug, na zijn taak in Singapore overgedragen te hebben aan de heer R. Nadaisan. Op 31 januari vertrok de heer E. Ruyter naar Lagos, waar hij zijn taak op het gebied van „planned engineering" zal voortzetten. De heer H. L. Voogel arriveerde op 2 februari uit Bukavu voor een kort verlof in Nederland. Op 5 februari vertrok de heer J. van Eerbeek naar Boma. Vandaar uit zal hij ook Stanleyville bezoeken. De heer E. de Guliker reisde met zijn vrouw op 12 februari naar Taranto, waar hij zal assisteren bij de montage van een nieuwe brouwerij. Gelijktijdig vertrok ook de heer A. van Dijk naar Taranto, eveneens ter assistentie bij de montage aldaar. Tenslotte valt een blijde gebeurtenis te melden in het gezin van de heer G. Quelle te Lagos, waar op 14 februari een zoon, Martin George, geboren werd. heer Molijn het overgaan op verschil lende verwarmingssystemen in de eest meegemaakt. In zijn vrije tijd toonde de heer Molijn zich een zeer actief vakbondsbestuurder. De bedrijfsleider, ir. Wanschers, bracht ook de scheidende heer Molijn uit naam van de directie dank voor de vele, goede diensten de brouwerij bewezen. Daarna begaf het gezelschap zich naar Hollandia, waar ook me vrouw Molijn, evenals haar man, uit handen van de heer Mollenbrok na mens het personeel een geschenk ten afscheid ontving. Bij zijn afscheid van de brouwerij te Rotterdam ontving de heer S. J. Molijn (l.) uit handen van de heer Mollenbrok een cadeau onder couvert namens het personeel. IN MEMORIAM Op 19 januari j.l. overleed na een langdurig ziekbed op 51-jarige leeftijd de heer G. Wijdoogen chef loonadministratie van onze brouwerij te Amsterdam. Zijn heengaan heeft bij allen, die hem gekend hebben een diepe schok teweeggebracht. Ruim dertig jaar heeft de heer Wijdoogen zich met volle over gave in dienst van onze Amster damse brouwerij gesteld. Hij stond bekend als een accuraat werker, die stiptheid paarde aan een grote belangstelling voor alles wat in zijn werkkring omging. Hij was ook een zeer beminnelijk man met een warm sociaal gevoel voor zijn medemens, dat hem te allen tijde klaar deed staan om te helpen als er vragen of problemen waren. Ook de Ondernemingsraad, waar van hij de afgelopen vier jaar deel uitmaakte, verloor in hem een actief en gewaardeerd lid. Tot het laatste toe heeft de heer Wijdoogen zijn taak met toewijding vervuld, terwijl ook tijdens zijn ziekte zijn belangstelling naar de brouwerij bleef uitgaan. Het bedrijf te Amsterdam heeft in hem een allerwegen gezien en gewaardeerd medewerker verlo ren. Wij zullen hem node missen. DANKBETUIGING Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank, mede namens mijn vrouw, aan directie, bazen en collega's, voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij mijn afscheid. O. O. Mimmel 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 23