van elke gelegenheid om huiten de werkkamer de middagpauze door te brengen en de meegebrachte broodjes te nuttigen. Of later de hoekpanden op de Crooswijksesingel ten offer zullen vallen aan de zo noodzakelijke uitbrei ding der kantoorruimten is een nog onbeantwoorde vraag. Het lijkt een dure affaire en een bouwvergun ning is iets waar men in Rotterdam bepaald niet scheutig mee is (we willen dan „Den Haag" nog maar niet eens noemen!) Hiermee is het verhaaltje uit. Ik hoop alle niet- Rotterdammers te hebben duidelijk gemaakt, dat een brokje traditie van de Crooswijksesingel is verdwenen en ook de reden waarom een traan blonk in het oog van mevrouw De Winkel, die hiermede toch weer het laatste woord heeft. Kg. P.S. Toen deze regels uit m'n pen waren gevloeid heb ik nog even gauw een potloodje en een stukje papier genomen. Mijn cijferwerk kwam uit op ca. 2.000.000 liter bier in die bijna zestig jaren, dat is 8 miljoen glazen. Drink eens uit, beste vrienden. Het is u van harte gegund! Kg. De heren zeventien, die Hollandia sloten Tussen de twee grote gebouwen van Heineken staat café Hollandia ingeklemd attenties van haar beide huurlieden een tikje wee moed. Enfin, u kent het liedje wel, dat Alex de Haas zo graag zingt: „Als na het bal de gasten, Vrolijk zijn heengegaan, Blinkt bij het afscheid nemen, In menig oog een traan" enz. Gezellige „tent" Achter de heer Feith ziet u de al iets grijzende exploitant J. de Winkel. Hij heeft van 1 januari 1951 af het bedrijf als eigenaar geleid en de toen ver ouderde omgeving samen met zijn charmante echt genote, die het geheim van de eeuwige jeugd schijnt te kennen, tot een gezelliger „tent" (compleet met haardvuur) omgetoverd. Zijn voorganger was de heer Van den Berg, een oud-employé van Hollandia, die van de vorige eigenaar, de heer Goedhart, de zaak sinds 1946 in pacht had. De heer Goedhart op zijn beurt had café Hollandia in 1939 overgenomen van Loos (een bekende naam in Rotterdam), de eerste exploitant van Hollandia, dat omstreeks de eeuwwisseling haar poorten opende. Loos heeft er dus bijna veertig jaren de scepter ge zwaaid en u kunt zich voorstellen hoe Hollandia voor de buurtbewoners van Crooswijk in al die jaren een begrip is geworden. De Rotterdamse bladen hebben dan ook vrijwel allemaal aandacht aan dit afscheid geschonken. De familie De Winkel heeft inmiddels een ander bedrijf overgenomen in Hillegersberg en heeft grote toekomstplannen. Wat gaat er gebeuren? Wat er nu met Hollandia gaat gebeuren? Wel, voorlopig zal het worden ingericht als kantine voor het kantoorpersoneel, dat momenteel verstoken is 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 17