verrassende promotie een nieuwe lift mijnheer! wvaaanoa sruoiaaNaa xnaa onaestetiseli veranticoord, maandelijks verschijnend, er was eens een iwan [bij jilsk, die vond 't op de steppe [zo stilsk. hij zei: potverdotski, 'k verveel me hier rotski; wie brengt me een [heineken's pilsk vdz gedurende de vorige week vond in ons bedrijf een verrassende promotie plaats, die de belangstelling trok van een internationaal gezelschap, en nauw in verband stond met ons blad. op de foto links vooraan de injectiespuit met onze jonge doctor; midden achter het onder werp van zijn dissertatie: ons orgaan. afgelopen week werd de eer ste proefrit met het nog onge verfde geraamte van de lift gemaakt, dodelijke ongelukken vonden géén plaats. wij krijgen een lift in amsterdam. naast de boeken- en koffielift krijgen wij nu dan een personenlift, die om elk misbruik in neergaande richting te voor komen, uitsluitend opwaarts zal gaan. daar de schoonheidscommis sie bezwaar maakte tegen montage in het gebouw zelf, zal de lift dus buitenomgaan. de bedoeling is, dat de lift op de bovenste verdieping automatisch zal stoppen vanaf de bovenste etage kunt u dan, indien gewenst, de tussenliggende etages met de koffielift bereiken, om het personeel met de nieuwe lift vertrouwd te maken, zal er de eerste jaren een koffiewagen plus dien ster aanwezig zijn. ingeval van weigering zijn verzekeringsformulieren in de lift aanwezig! correspondentie mej. p. s. te a.: natuurlijk hebben wij ook een voorlich tende taak. maar niet op dit gebied. de heer b. w. te r.: wat u gezien heeft, zijn geen han gende hoptuinen, maar is ons zonnend personeel tijdens de lunchpauze, (weet u eigenlijk wel hoe hop er uitziet?) hierbij neemt ondergeteken de de vrijheid het onder gaande stukje onder uw ogen te brengen. nu wil het probleem, dat wij regelmatig éénmaal per jaar bij elkaar komen om te kaarten. maar het geval wil dat we met de moeilijkheid zitten, dat mijn vrouw nogal een royale hand heeft, waarmee ze voor zo'n avond drie flesjes koopt, maar we zijn maar met z'n vieren en zo doende blijft er altijd één fles over, want zo grote drinkers zijn we nou ook weer niet. ik had toch bij mezelf gedacht, dat een brouwerij als de uwe het niet zover zou laten komen! j. 1. (volledige naam aan redac tie bekend). (hoe ver? - redactie). t een en t ander in verband met de aanstaan de verkiezingen delen wij u langs deze ons zo onsym pathieke weg mede, dat inmiddels één stem is op gegaan. gesignaleerd: een zomerbode. verzeker u van „een plaats in de zon".

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 20