Personalia Rectificaties Leden verkiezing van ondernemingsraad Amsterdam In onze dienst traden: Amsterdam: 1-1-1959 Chr. Heese, afd. winkelver koop. 20-1-1959 D. Wendel, garage. 1-2-1959 Mevr. W. v. Wamelcn, afd. loonadministratie. 1-2-1959 P. J. de Roo, afd. winkel verkoop. 6-2-1959 J. A. Abels, garage. Rotterdam: 26-1-1959 J. van Driel, afd. inkoop. 1-2-1959 Mej. E. A. M. Keukens, tele fooncentrale. 1-2-1959 G. Koenderink, afd. buiten land. 1-2-1959 R. de Jongh, bedrijfsassistent. 9-2-1959 Mej. W. M. van den Bos, afd. inkoop. 11-2-1959 A. van Driel, C.M.A. 1-3-1959 E. R. Meyers, afd. buitenland. Den Bosch: 28-12-1958 G. W. Mathijssen, afd bier- pompenservice. 29-1-1959 J. C. Beekvilder, afd. huish. dienst. 1-3-1959 J. G. van der Weyden, afd. winkelverkoop. In vaste dienst traden: Rotterdam: 1-3-1959 J. Noorlander, bottelarij werkplaats. 1-3-1959 W. de Man, bottelarij. Den Bosch: 1-12-1958 G. A. M. J. Hageman, ver tegenwoordiger Horeca. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 24-1-1959 J. Bakker, afd. bottelarij. 7-2-1959 R. Schafer, afd. bottelarij. 15-2-1959 Mevr. M. Miner-Kok, afd. hoofdboekhouding. Rotterdam: 31-1-1959 A. D. J. Beyer, afd. buiten land. 31-1-1959 A. P. Geel, afd. buitenland. 15-2-1959 C. J. Coelet, afd. huish. dienst (bedrijfscontroleur). 28-2-1959 H. van der Pas, afd. secreta riaat. 28-2-1959 J. Schutten, onderbaas botte larij. 1-3-1959 J. Streefland, afd. boekhou ding. 1-3-1959 N. A. Hollestein, afd. inkoop. Den Bosch: 28-2-1959 J. M. de Laat, afd. admi nistratie. 28-2-1959 J. A. Somers, afd. huish. dienst. 1-2-1959 A. L. H. Lintjens, vertegen woordiger winkelverkoop. Getrouwd Rotterdam: 31-1-1959 Mr. D. P. de Graaf, afd. centr. personeelsdienst, met mej. E. Linnartz. 6-2-1959 B. Knoops met mej. A. H. C. Jansen. Geboren Amsterdam: 22-1-1959 Antoon Alfonsius, zoon van A. F. v. Roon, afd. algemeen werkplaats. Rotterdam: 18-11-1958 Carl R. L., zoon van C. I. Lindquist, techn. dienst. 7-2-1959 Wilma Gerda, dochter van J. Ykema, techn. dienst. 8-2-1959 Jules, zoon van L. M. Broek mans, afd. administratie. 22-1-1959 Johanna P., dochter van J. Hattu, bottelarij. 4-2-1959 Hendrika A., dochter van C. A. den Boer, garage werkpl. 8-2-1959 Arie, zoon van R. Hellewegen, garage. Den Bosch: 28-1-1959 Antonia P., dochter van Th. J. v. d. Bersselaar, bottelarij- onderhoud. 31-1-1959 Marcellino J. M. H., zoon van J. C. M. Wetzer, bottelarij. 18-2-1959 Hendrikus A. J., zoon van H. A. Meuwese, mech. werkpl. Mutaties: J. G. Grevink, afd. winkel verkoop, Amsterdam, is met ingang van 13 februari 1959 overgeplaatst naar Rot terdam. D. Schoute, commerciële afd., Am sterdam, is met ingang van 1 januari 1959 naar Rotterdam overgeplaatst. 8 december 1958 in dienst getreden te Amsterdam: de heer P. L. Dijk- graaff (in het februari-nummer was opgenomen afd. bedrijfslaboratorium Dijkgraaft). 1 januari 1959 in dienst getreden te Rotterdam: Mr. N. de Vries - afd. Verkoop (in het februari-nummer stond vermeld afd. Inkoop). Geboren 13 januari 1959: Monique W. M., dochter van de heer Th. J. P. Kalkman, machinist in opleiding tropen. Dit was in het februari nummer opgenomen onder Den Bosch. Dit behoort onder Rotterdam te staan. Op de op 11 februari 1959 gehouden verkiezing van de leden van de Ondernemingsraad Amsterdam zijn als leden gekozen: Groep 1 P. A. van Liempt, ziederij, gistkelder, magazijn, kantine, laboratorium, kuiperij. Groep 2 J. Koenders, boenplaats, lagerkelder, tapkelder. Groep 3 G. Dooijeweerd, onderhoud machinerieën, onderhoud gebouwen, machinekamer, stokerij. Groep 4 F. J. FJuybrechtse, bottelarij, minus heftruck en bier magazijn. Groep 5 J. N. van Rossum, garage, stal, biermagazijn, heftruck chauffeurs. Groep 6 M. Tania, stafleden en hun assistenten, daarmee gelijk- gestelden en vertegenwoordigers. Groep 7 G. Wijdoogen, administratief personeel. Groep 8 J. B. Eibers, bazen, expeditie, portiers fabriek, bier leiding-service. Groep 9 G. F. Fi. Gischler, buitenland, export, secretariaat en overig personeel. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 16