HEINEKEN'S PERSONEELSBLAD Redactieadres Amsterdam: Mr. K. L. Beyen 's-Hertogenbosch: R. Vestergaard: R'dam: O. li. Kleingeld De redactie heeft het er ditmaal op gewaagd de ereplaats in dit nummer te wijden aan de oudste directeur van onze maatschappij, de heer J. M. Honig, hoezvel zij in de gerechte overtuiging verkeert, dat deze, dit vermoedend, haar activiteit in dit opzicht in de kiem zou hebben gesmoord. De redactie is echter van mening, dat zij niet na kon laten gevolg te geven aan het algemeen ver langen van haar lezers om in hun blad weerklank te vinden van hun gevoelens van vreugde over de hoge onderscheiding, die hun directeur ten deel is gevallen door zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding is hem verleend als erkenning van de belangrijke prestaties op cultureel terrein, waartoe hij, naast zijn directiefunctie, die feitelijk al de gehele mens in beslag neemt, nog de animo, de tijd en de werkkracht heeft zoeten op te brengen, Wij zien dit gaarne als een bevestiging van zijn ruime levenshouding en zijn schier onuitputtelijke vitaliteit, die vooral ook aan onze maatschappij en aan allen, die daaraan verbonden zijn, in zo belangrijke mate ten goede komen. JUNI 1957 No. 35

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1957 | | pagina 1