t Augustus 1952 - No. 13 HEINEKEN'S PERSONEELSBLAD ERS VAN T YAT Redactie-adresHeineken's Brouwerij, Amsterdam, Mr K. L. Beyen Heineken's Brouwerij, Rotterdam, R. Vestergaard II cgp]| ago 1^1 agn □gp oXn C0D agp II 1=®D II ngn II II c®31 □gg agg ago ago cgn ago a^ll<=©~^ cJ-hr. <~P. eith. in ket zilver C©D C0H I pgu □gp agö FLITS UIT DE JUBILEUMVIERING

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 1