15 VAN OVER ALLES U Gerrit is geen poletieker. En daarom zal U hem nooit over poletiek horen scrijven. Maar van de week las ik in een oüwe krant, dat de eerste kamer een nieuwe winkelsluitingswet hep angenomen en nou kan de Gemeenteraad één avond in de week een koopavond laten houe. Tot tienure. Het ken weze dat de Gemeenteraad dat doet, het ken ook weze, dat de Gemeenteraad dat niet doet, maar as het an mijn legt doene ze het. Ik heb mense hore zeggen, Gerrit zeeen ze, dat is een aanslag op de vrije avonde van het winkelperse- neel en daar motte wij niet an mee wille doen en die winkeliers hebben het al druk genog en die motte nie gedwonge worden nog es een extra avond te werreke. Toen heb ik gezeg, ik see, mense see ik, jullie benne mal. Aldereerst worter niemand van de win keliers gedwongen om ope te zijn. As tie wil sluite, dan sluit tie. Vrij as een vogel in de lucht. Der ben misschien best winkeliers, die zegge, ik verdien ge- nogt. Nou, dan sluite ze. Maar al die mense, die nooit is rustig met der vrouw kenne winkele of het mot op een snorkend drukke Zaterdagmiddag weze, die kenne nou tereg. Op Zaterdagmiddag hebbie mijn nie gesien in de stad. Dan ben der allerlei dingen te doen. De knijnehokke nakijken en hier en daar een klussie op te knappe en as het ken naar het foetballen van Kobussie en na de barrebier, waar je ook al zo erbar melijk lang wachte mot soms. Maar as ter nou een koopavond komp, bevoorbeeld Woensdagavond, dan gaan ik gezellig met Koba der zo is kijke in die drukte, net as vroeger toenne we nog verlooft wazze. Fijne tijd. Tja der is een hoop verbetert netuurlijk, want toe was ter nog geen 48- uren week en de lone waren nog niet as nou, maar toch was het gesellig. So onbezorgd, weet je. Sou de jeugd van tegeswoordig nog wel onbesorgd weese, denk U? Ik ben der bang voor, ze hebbe so weinig houvas tegenwoordig. Vandaag de dag kos de boter zes senten goedkoper en het brood een stuiver meer as voor drie maanden, morgen ken der weer wat anders wese. Maar vroeger wissie niet van oorlog, van Egypte of van Kerea, het was altijd goed en een Reken maar dat ik en Koba as der van die koopavonde benne in de volte gesellig een glaassie bier gaan drin ken, al kost dat dan ook dertig spie. Want vol zei het wese, dat hebbe me met Sinterklaas ge zien toen" de zaken op een paar avonde méér verkochte as op de res van de week overdag. Of de mense der ook lol in hadde 's aves. En meelij met die winkelmeissies? Ach, die kinders krijge tog vrij as ik in de brouwe rij werk mot je maar denke en Drees zal der wel voor zorrege, dat ze niks te kort komen, die kindere. Soms, hè, soms, denk ik wel is dat de jeugd nog al es gauw bang is voor een beetje werk. Daar ken ik nou niet bij. Ik seg maar so, wie werk hep, ver dient en wie verdient hep wat te vertere en wie wat verteert, die help mijn en me brouwerij weer aan een boterham (mot U mijn hore, ik en me brouwerij, ik lijken wel die gedalleste vent, die zee, ik en de brouwerij, die hebben samen de senten). En daarom gun ik een ieder een hóóp werk en nou en dan een kansie om is een ekstraatje te ver- diene. Hoe meer ekstraas ter verdient wort, des te meer zalle de mense op die gezellige avonde een glaassie Heinekes consemeren en daar wor je so gesellig fen en dan weet je waarfoor je leeft. En nou scheid ik er uit, want der is nog een hele boel te doen nou Piet en se meissie binnekort gaan trouwe, dat weet U al van de vorige keer. Daar sal ook een glaassie bier bij wese, daar ken U van op an. Allemaal de groete van GERRIT.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 15