September 1951 - No. 9 HEINEKEN'S PERSONEELSBLAD m VAN T YAT Redactie-adres: Heineken's Brouwerij, Amsterdam, Mr K. L. Beyen Heineken's Brouwerij, Rotterdam, R. Vestergaard Bij het Bloemencorso, dat 4 Augustus j.l. in Dpn Haag werd gehouden, was Heineken vertegenwoordigd door de hierboven afgebeelde bier-auto, gefotografeerd op de Kneuter dijk bij de Lange Vijverberg. De waardering van de Jury ziet U boven het rechter spatbord vermeld.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1951 | | pagina 1