van deze buitenlandse bedrijven een volledige of aanvullende technische opleiding in Nederland gegeven. Door de vele algemeen bekende verwikkelingen, welke hier te lande dit jaar optraden in het overleg tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties inzake het loon- beleid, kon een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de brouwerijen eerst eind juli 1965 worden afgesloten, zulks met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dat jaar. Over een groot aantal punten vond ook dit jaar wederom vruchtbaar overleg plaats met de Ondernemingsraden. De sociale voorzieningen ten behoeve van de werknemers in onze bedrijven werden het afgelopen jaar uitgebreid met een verzekeringsregeling tegen invaliditeit. De voortgaande stijging van lonen en salarissen maakt het wenselijk voorzieningen te treffen met betrekking tot ons Pensioenfonds. Ten laste van de winst- en verlies rekening is daartoe aan dit fonds ƒ1.000.000,gedoteerd. Het vermogen van de Stichting Heineken's Pensioenfonds, waarin de pensioen rechten van onze werknemers en gepensioneerden zijn ondergebracht, bedraagt thans met inbegrip van het gedeelte dat is herverzekerd, ruim 49.000.000, Dit vermogen is toereikend voor de pensioenverplichtingen. belangen buitenland europa De omzetten van de tot het Italiaanse brouwerijconcern Mobiliare Industriale Cisalpina S.p.A. te Milaan behorende brouwerijen namen in het afgelopen jaarverder toe. De in Taranto gebouwde brouwerij werd gedurende het verslagjaar officieel in gebruik genomen. De Industria Birreria Internazionale S.p.A., welke te Macomer op Sardinië een brouwerij exploiteert, werd tijdens het verslagjaar door Cisalpina overgenomen. In het afgelopen boekjaar hebben wij opgericht de Compania Hispano-Holandesa de Cervezas S.A. te Burgos, Spanje. Besloten is aldaar een grote brouwerij te bouwen. In gemeenschappelijk overleg met onze partner, United Africa Company Ltd., zijn de voorbereidingen op technisch, alsook op commercieel-administratief gebied in volle gang. De mouterij Albert te Wijnegem, België breidde haar capaciteit aanmerkelijk uit. Verdere capaciteitsvergroting is in studie. Deze mouterij, welke in samenwerking met N.V. Bierbrouwerij 'De Drie Hoefijzers' wordt geëxploiteerd, heeft wederom bevredigende resultaten opgeleverd. nabije-oosTEN Wij moeten helaas melden dat het tot op de dag van vandaag onmogelijk is gebleken met de Egyptische regering tot overeenstemming te komen inzake de schadevergoeding voor de onteigende aandelen van de brouwerij-onder nemingen te Caïro en Alexandrië. Met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst voor technische bijstand valt evenmin iets positiefs te vermelden. 15

Notulen, Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1964 | | pagina 19