Opleiding, training en vorming HTB EFI Management Development Op 14 oktober 1977 werd ons Opleidingscentrum De Hooge Vuursche te Baarn officieel door mejuffrouw C. Heineken geopend. Wij beschikken thans over een huisvesting die is voorzien van alle moderne opleidingsfaciliteiten. Deze staat niet alleen ter beschikking van de huidige vaste bewoners, de afdeling Commerciële Opleiding en Training, maar deze kan ook gebruikt worden voor opleidings activiteiten in andere sectoren. Mede in verband hiermede werd, op verzoek van de Directie Nederland in het afgelopen jaar een rapport uitgebracht over de wijze waarop de opleiding, training en vorming binnen ons concern in Nederland in de toekomst georganiseerd zou kunnen worden. Op basis van de uitkomsten van dit rapport wordt een aantal maatregelen bestudeerd. De afdeling Opleidingen van Heineken Technisch Beheer te Zoeterwoude verzorgde het afgelopen jaar de opleiding van 32 functionarissen uit de eigen organisatie. Wederom kwam een groot aantal medewerkers van met ons geassocieerde brouwerijen in het Verre Oosten, West- en Centraal Afrika, het Caraïbisch gebied en Europa voor verdere opleiding enige tijd naar Nederland. De volgende interne cursussen werden in het afgelopen boekjaar gehouden: - Voor functionarissen in opleiding: een cursus met onderwerpen als research, ontwikkeling, planning control, projectmanagement, fysieke distributie en inkoop - Voor de medewerkers van mét ons geassocieerde bedrijven in het buitenland en eigen functionarissen in opleiding: een Engelstalige brouwerij-cursus. De afdeling Opleiding EFI heeft binnen het kader van de bestaande opleidingsplannen ongeveer 300 medewerkers in interne en externe cursussen ondergebracht. Speciale aandacht werd besteed aan de opleiding van medewerkers die in hun werkzaamheden te maken hebben met automatiseringsactiviteiten. Management Development heeft in het afgelopen jaar door middel van interne en externe cursussen een bijdrage kunnen leveren zowel aan de vorming van ons toekomstig kader, alsook aan het 'bijblijven' van de op hoger niveau functionerende medewerkers. Dit kwam onder meer tot uiting in het verzorgen van de volgende interne cursussen: - 'Stijl van Werken' programma's, gericht op vergroting van de samenwerking; - algemene management cursussen; - een 'Bosno' management opleiding (Bosno Bedrijfsgeïntegreerde Opleiding in Samenwerking tussen Nederlandse Ondernemingen); - een opleiding, gericht op het inzicht in de eigen functie en de verbetering in de uitoefening daarvan; - Management Cursussen ten behoeve van buitenlandse trainees. In totaal namen aan deze interne cursussen 235 medewerkers deel. Daarnaast hebben 225 functionarissen deelgenomen aan externe cursussen in binnen- en buitenland op het gebied van algemeen-, financieel- en marketing-management, enz.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 10