Op 29 september werden alle medewerkers uitvoerig schriftelijk ingelicht over de nieuwe organisatie. Daarbij werd ook medegedeeld, dat overleg gaande was over de vorm en organisatie van de stafdiensten Personeelszaken en Planning Control. Aan de op 8 januari 1976 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken N.V. zal een voorstel worden gedaan voor de benoeming van Mr R. van de Vijver tot lid van de Raad van Bestuur.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 6