REEREffTIE Ha die massa.... kansen voor de kassa Recreatie is een veelomvattend woord voor een prettige, ontspannende be steding van de vrije tijd. Miljoenen landgenoten verlangen ernaar in hun vakantie of weekeinde te relaxen door middel van tuinieren, fietsen, kam peren. hengelen, creatief bezig zijn, naar antiek speuren enzovoort. Maar in de komende maanden be tekent recreatie toch vooral: naar buiten trekken, hetzij over de grenzen of in ons eigen land. In deze tijd, waarin steeds meer over milieuver ontreiniging wordt gesproken, wil men vaker en langer in de bossen, aan het strand of op het water verblijven. Duidelijk is dit op te maken uit de grote toename van toer- en sta-cara- vans, zeil- en motorboten. Verder heeft een recent onderzoek aange toond dat de tijd, die men gedurende de zomermaanden op een camping verblijft, is gestegen tot gemiddeld 40 dagen. En daar worden dan enige tientallen miljoenen flesjes bier ge dronken. Daarnaast zijn er honderdduizenden sportvissers en hengelaars, alsook de massa's die er een dagje op uittrek ken, naar strand, bos en waterkant. Niet te vergeten tenslotte de vele bezitters van een eigen tuin. Allemaal mensen die in de zomermaanden het devies huldigen: „Het gemak dient de mens", en „Leve de vrijheid". Betekent deze volksverhuizing een omzetverschuiving? In zekere zin wel. Veel vakantievierders zullen hun aan kopen ter plaatse doen. Maar door dat de lange weekeinden en de korte vakanties steeds meer in(geburgerd) raken, liggen overal grote verkoop mogelijkheden. Zeker is dat de vakantieganger heel anders leeft in de recreatiegebieden dan in zijn woonplaats. Men maakt het zich zo prettig en gemakkelijk mogelijk. Daarom is het geen verras sing dat de artikelen, die kant en klaar voor het grijpen zijn, zo'n grote vlucht hebben genomen. Meestal klein behuisd kiest men bovendien voor die artikelen die goed verpakt en houd baar zijn en weinig ruimte innemen. De eenmalige verpakking is gewild en het steeds populairder wordende Heineken bier in blik is daarvan een sprekend voorbeeld. Blikbier is niet alleen voor klein be huisde tent-, caravan- en bootbewo ners een ideaal artikel. Steeds meer 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1970 | | pagina 2