Ons motto „Het assortiment waar muziek in zit", zichtbaar gemaakt door middel van levensgrote „noten balken" en hoorbaar ondersteund door levende orgelklanken (zie de foto op defrontpagina) kon even als bij een echt stuk muziek door de bezoekers op velerlei manieren ge ïnterpreteerd worden. Immers, de „muziek" in dit assortiment kan voor de detaillist onder meer de betekenis hebben van: klantenbinding De consument wordt steeds kritischer ten aanzien van de kwaliteit en koopt bij voorkeur merkartikelen. De na men van de merken uit dit assorti ment staan borg voor constante kwa- „Dit concern brengt in beeld wat onder een goede fusie moet worden verstaan." Aldus een opmerkelijke uitspraak van de minister van land bouw en visserij, ir. P. J. Lardinois, tijdens het korte bezoek dat hij na de opening van de 17e ROKA aan onze gemeenschappelijke stand bracht. Hetgeen de minister bedoelde was dat de vijf partners (Amstel, Heineken, Van Olffen, Seven-Up en Vrumona) in één reusachtige collec tieve stand verenigd en opererend onder hetzelfde thema, toch hun eigen verkoopbenadering van de res pectieve relaties hadden behouden. Deze gemeenschappelijke stand be sloeg een oppervlakte van 1100 m2 en was daarmee onbetwist de grootste van deze internationale levensmidde- lenbeurs, waaraan door 735 firma's uit 45 landen werd deelgenomen. BIJSCHRIFTEN 1. De entree en het gedeelte van de stand, waar Vrumona zijn rela ties ontving. 2. Belangstelling van de zijde van de Raad van Bestuur van het con cern. De heren O. A. E. E. L. Wit- tert van Hoogland en J. van der Werf (resp. 2e en 3e van rechts) werden rondgeleid door de heren V. F. Tromer (links), verkoopleider landelijke diensten en J. A. Vleg- hert (rechts), chef d'équipe. 3. De Heineken hoek. 4. Op een van de hoeken van de stand viel deze decoratie te be wonderen. 5. Een vol huis. 6. De heer J. Olten van A O Nederland was een van de ,,gast- spelers". 7. Met de beide elektronische or gels, het drankenassortiment daar omheen en de planten en bloemen vormde de patio in het hart van de stand een kleur- en klankrijk ge heel. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 5