NIEUWS VAN DE HEINEKEN BROUWERIJEN Heineken Rotterdam kreeg grote opslagruimte Capaciteitsuitbreiding van Amsterdamse bedrijf voltooid Overzicht van de uitbreiding van het brouwhuis in Amsterdam. Links de nieuwe beslagkuip, rechts op de voorgrond de nieuwe brouwketel. Onze Rotterdamse brouwerij heeft onlangs een reeds bestaande loods aan de Bettoweg in de Spaanse polder in gebruik genomen. (Zie de foto hier onder.) Hiermee is voorlopig het ruim tegebrek, waarmee de brouwerij te Rotterdam te kampen had, opgeheven. Voorheen werd gebruik gemaakt van opslagfaciliteiten aan de Nassau- haven. De opslag aan de Bettoweg Enige tijd geleden is in de Heineken brouwerij in de hoofdstad de laatste fase van het uitbreidingsplan afge sloten. Aan de hand van dit plan zijn in de afgelopen jaren de verschil lende produktieafdelingen van onze Amsterdamse brouwerij vernieuwd en uitgebreid. Als laatste onderdeel van dit plan werd de vergroting van de brouwcapaciteit ter hand genomen. De ziederij kreeg er een brouwketel (inhoud 282 hl) bij, een beslagkuip (381 hl) en een voorloopvat (220 hl). Verder werden er nog verschillende andere voorzieningen getroffen, waaronder als een van de belang rijkste de plaatsing van een centraal bedieningspaneel. Door de uitbrei ding van de ziederij is de brouwca paciteit van ons Amsterdamse bedrijf gestegen tot ongeveer 900.000 hl per jaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 4