HEINEKEN BIER PER TANKAUTO EN FERRYBOOT NAAR ENGELAND EXPORT NAAR AMERIKA STEEG TOT RECORDHOOGTE Wïn'fertj In het afgelopen boekjaar werd voor het eerst in de geschie denis van het Heineken concern meer dan 100.000 hectoliter bier naar de Verenigde Staten geëxporteerd. Met 20 procent van de totale import en 92 procent van alle uit Nederland ingevoerde bieren, neemt Heineken op de Amerikaanse bier markt een belangrijke plaats in. Een ander record werd gevestigd, toen eind september van het vorige jaar de „Sommelsdijk" in Hoboken, New Jersey, arri veerde met aan boord de grootste lading exportbier die ooit in één keer met één schip in de Verenigde Staten werd aan gevoerd. Deze partij bestond uit 46.000 dozen en 850 vaten. Op de foto boven ziet u onze agent in de V.S., de heer L.^ van Munching (midden) met enkele van zijn medewerkers bij de aankomst van de „Sommelsdijk". In het kader van de reeds enige tijd bestaande samenwerking tussen de grote Engelse brouwerij-onderneming Whitbread Co. Ltd. en het Heine ken concern, worden geregeld tank autoladingen Heineken bier naar Engeland verscheept. Dit gebeurt met dezelfde tankwagens, die het bier van Whitbread naar België vervoeren en die vroeger meestal leeg teruggingen naar Engeland. Tegenwoordig doen deze tankwagens op de „terugweg" de Rotterdamse brouwerij aan. Daar worden zij beladen met ruim 130 hecto Heineken bier om vervolgens per fer ryboot vanuit de Merwehaven in Rotterdam verscheept te worden naar Engeland. Door Whitbread wordt het gebotteld en daarna naar de „pubs" (café's) verzonden, waar ons bier onder de liefhebbers van „lager" (Pilsener) steeds gretiger aftrek vindt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 13