HOP HOP HOP Wiggert: 'Deze manier van werken binnen de West-Europa- regio biedt enorm veel kansen' WEST-EUROPA DE BLIK NAAR BUITEN FRANSEN MET DE BRITTEN GEEN BEMOEIENIS SCHOMMELINGEN GEVOLGEN VOOR COLLEGA'S Welke landen zitten in de West-Europa-regio? Over Wiggert Geen bier zonder hop. Maar om dit gewas te telen en het vervolgens te verwerken, daar komt nog wel het een en ander bij kijken. KORRELTJES AANSLUITENDE VISIE WIST JE DIT? verbeterd. We gaan veel meer succesvolle voorbeelden delen, oftewel met 'connected brains' werken. Toverwoorden daarbij zijn: 'innovatie' en 'integratie'. "Als een nieuwe verpakking of product in een bepaald land aanslaat, gaan we eerder kijken of we dit ook elders op de markt kunnen brengen. Of denk aan een nieuwe manier om wort te koken. Dan zorgen we met het netwerk dat we nu opzetten dat die kennis ook bij anderen terechtkomt. Hetzelfde geldt voor een zuinige methode om flessen beter schoon te maken met minder water." Joost Luijbregts is sinds anderhalfjaar director Logistics CS bij HEINEKEN. Hij sluit zich aan bij het idee van kennisuitwisseling en werken over de landsgrenzen heen: "Ik heb na mijn aantreden met talloze mensen op de werkvloer gepraat. Het beeld dat naar voren kwam, was dat we als organisatie heel goed zijn in brou wen en verpakken. Maar dat we meer moeite hebben met HET ZIEN VAN de supply chain als een proces dat uiteindelijk leidt naar de klant die een biertje bestelt. Iedereen zit opgesloten in zijn eigen unit. Of is te veel op landsniveau bezig. Als we ons willen aanpassen aan de tegenwoordige tijd, dan is het zaak dat we naar buiten leren kijken." Volgens Joost moet gezien de omstandigheden waarin de West-Europese markt zich bevindt veel flexibeler en dichter bij de retailer en de klant worden geopereerd. Daar zijn kostenbesparingen en waarde te vin den. "Logistiek moet veel beter naar de klant kijken. Dat vergt een mentaliteitsverandering. Dat de kennis eigenlijk overal voorhanden ligt, is een enorm voordeel waar intern veel meer gebruik van kan worden gemaakt. Ik zeg altijd: beter goed gekopieerd, dan slecht bedacht." Guy Duringer is Logistics en Customer Service Manager bij HEINEKEN in Frankrijk. Hij onderschrijft het belang van toenemende internationale samenwerking en de urgentie om daar snel mee te beginnen. "De wereld en de biermarkt ondergaan ingrijpende veran deringen. Als we voorop willen blijven lopen, dan is het noodzakelijk om een meer door de consument gedreven benadering te kiezen. Dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor de inrich ting van de logistieke keten." Zelf ziet Guy dat de horizontale samenwerking tussen de verschillende HEINEKEN-collega's in de diverse landen reeds haar vruchten afwerpt. Een voorbeeld: "We hebben hier in Frankrijk de cost-to-serve tooi gefinetuned in nauwe samenwerking met onze Britse col lega's. En ik weet dat uit een Italiaans-Spaanse samenwerking een verbeterde benadering van consumentensegmentatie is voortgekomen. Door niet ieder ons eigen wiel opnieuw uit te vinden, kunnen we efficiënter werken. En nog belangrijker: het versterkt onze kracht om producten daar te krijgen waar ze moeten zijn, op de markt bij de consument." Wiggert vult aan: "Er zijn in West-Europa twee endertig productielocaties. De mensen die daar werken, gaan we veel meer met elkaar in con tact brengen. Zodat ze snel en makkelijk ideeën en ervaringen onderling kunnen uitwisselen." Deze contacten moeten zonder dagelijkse be moeienis van hoger geplaatst management tot stand kunnen komen. "De kennisuitwisseling zal wel qua prioriteiten gestuurd en gefacili- teerd worden. Maar de bedoeling is dat ze er daarna zelf onderling uitkomen." Ook komt er een duidelijke scheiding tussen de brouwerij- en de logistieke collega's. De produc tie wordt al sinds twee jaar door de regionale Supply Chain aangestuurd. De logistiek gaat in de meeste landen aan de lokale algemeen direc teur rapporteren. Met één belangrijke uitzonde ring: Nederland. "70 procent van het gebrouwen bier wordt naar het buitenland verstuurd. Koos Tromp en zijn team blijft dus aan Willem de Jonge rapporteren," aldus Wiggert. Terug naar de klant. De kwestie van verdiepte samenwerking komt steeds meer centraal te staan. Wiggert noemt als voorbeeld de Britse retailketen Tesco. Hier zit iemand van HEINE KEN binnen bij de supermarktorganisatie om zeer nauw betrokken te blijven bij de vraag van de klant. Wiggert: "Zo kunnen we veel beter schommelingen in de vraag opvangen. We overleggen samen over promoacties of andere zaken die in de agenda staan. Door zo dicht bij de vraag te staan, kunnen we onze pro ductiecapaciteit beter benutten en leveringen gelijkmatiger laten verlopen. Dat heeft dubbel voordeel: de klant krijgt in dit geval excellente service. En wij werken efficiënter en krijgen meer grip op de keten." Maar wat gaat de gemiddelde HEINEKEN- medewerker hier nou allemaal van merken? Wiggert noemt twee belangrijke dingen: "Het voorbeeld van Desperados volgend, zullen we vaker met productie schuiven om ons interna tionaal schaalvoordeel te benutten." De tweede verandering is dat collega's vaker in het bui tenland worden ingezet. Wiggert concludeert: "Deze nieuwe manier van werken biedt enorme kansen om waarde uit de keten te halen. En het mooie is dat wie ik er binnen HEINEKEN ook over vertel, iedereen reageert enthousiast. Er komt heel veel energie vrij." Nederland België Frankrijk Spanje Portugal Zwitserland Ierland Italië United Kingdom Finland Wiggert Deelen begon zijn carrière bij HEINEKEN in 1988 als engineer bij de brouwerij Den Bosch. Na diverse sup ply chain-functies vertrok hij voor drie jaar naar Ghana als Brewery Manager en vier jaar in Nigeria als Supply Chain Director. In 2005 kwam Wiggert terug als directeur HEINEKEN Nederland Supply. Sinds 2009 is hij Supply Chain directeur voor de West-Europa regio. 16 HEINEKEN NL magazine Met speciale apparatuur worden de hopplanten voorzien van water. Hop zorgt voor de karakteristieke bittere na smaakvan bier. Daarmee is het een essentieel bestanddeel. Een van de leveranciers van hop is Yakima Chief. Een Amerikaans bedrijf dat de hop niet zelf verbouwt; dat doen de boeren die tevens aandeelhouders zijn. Stéphane Meule- mans, Senior Vice President Worldwide Sales bij Yakima Chief, legt uit: "Hop is een klimplant en daardoor veel lastiger te verbouwen dan bijvoorbeeld tarwe of gerst. Het groeit tegen zeven meter hoge palen met daaroverheen een metalen netwerk. Voor het sproeien, maar ook voor het oogsten, plukken en het drogen, is speciale apparatuur nodig die een boer niet voor andere gewassen kan gebruiken. Om hop te telen is dus een behoorlijke investering nodig, terwijl de exploitatiekosten ook relatief hoog liggen. Dat maakt het tot een mooi maar ook duur ingrediënt." De eenmaal gedroogde hop wordt bij Yakima Chief vervolgens verwerkt tot een poeder. Waar weer korreltjes van worden geperst, de zogenaamde pellets. Uit de pellets kan ook een op honing lijkende hars worden geëxtraheerd. Zowel de korrels als het extract worden voor bierproductie gebruikt. HEINEKEN neemt bij Yakima Chief vooral extract af. "De keuze voor extract of pellets hangt af van de biersoort en de gewenste smaak," legt technoloog Gert Eikelboom uit. "We voegen de hop toe in de wortketel. Wort is een gefilterde, extracthou- dende vloeistof die wordt verkregen uit mout en al dan niet voorzien is van hop. Het vormt de basis van het bier. Als hop en wort samen worden gekookt, komen de bitterstoffen uit de hop vrij die er uiteindelijk voor zorgen dat het bier zijn bittere smaak krijgt." De relatie tussen HEINEKEN en Yakima Chief dateert al van de jaren tachtig. De hopleveran cier belevert HEINEKEN-brouwerijen over de hele wereld. "Hoewel we aan meer brouwerijen leveren, is dit een belangrijke klant van ons," vertelt Stéphane. "We vinden elkaar vooral in onze beider visies op sociaal en milieubewust ondernemen en economische duurzaamheid. Wat ons betreft, blijft de samenwerking nog jaren voortbestaan." Hop is een plant uit de hennepfamilie Het is tevens een van de snelst- groeiende planten in het plantenrijk Zowel in België als in Duitsland kun je een heus hopmuseum bezoeken (www.hopmuseum.be en www. hopfenmuseum.de) Van gedroogde hop naar een vloeibaar hopextract. HEINEKEN NL magazine 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 9