Jï SUPPLY CHAIN IN WEST-EUROPA WEST-EUROPA S Er gaat veel veranderen in de Supply Chain-organisatie van de West-Europa-regio. Meer samenwerken over landsgrenzen heen, een duidelijkere taakverdeling tussen brouwers en logistiek en een nieuwe clusterstructuur. "Zo wordt de klant beter bediend en wordt er uiteindelijk meer bier verkocht," aldus directeur Wiggert Deelen. INTENSIEF KLANTENCONTACT 'ALS HET HIER WERKT...' -ocesse/, 01 i DE BESTE WEG NAAR DE KLANT Het gaat bij Supply Chain niet meer alleen om de kosten, om excellente processen of om kwaliteitswaarborgen. Een moderne Supply Chain zit samen met Commercie aan tafel bij de klant. En daarmee speelt HEINEKEN in op de internationale marktontwikkeling. Wiggert van Deelen, directeur van Supply Chain Western Europe (zie kader opblz. 16): "Dit is hét aangewezen moment om het concur rentievoordeel dat we als internationaal bedrijf nu eenmaal hebben, optimaal te benutten. Wij zitten in landen waar ook onze grote klanten actief zijn. Door slimmere samenwerking in de keten zijn er dus grote voordelen te behalen. Onze organisatie is nu voornamelijk produc- tiegericht. Terwijl we de mogelijkheid hebben de hele keten aan te sturen. En zeg nou zelf: het is best raar als internationaal opererende retailketens in Spanje bijvoorbeeld met een heel andere werkwijze te maken krijgen dan in een land als Frankrijk." Daarom heeft de regionale organisatie groot schalig over verbeteringen nagedacht, onder de noemer Supply Chain 3.0. De eerste aanpassing is dat zaken nationaal dan wel internationaal geregeld gaan worden. Wig gert geeft als voorbeeld: "Vroeger was het lokale belang het belangrijkst, nu het gezamenlijke belang. Het klantencontact wordt intensiever, terwijl de schaal van productiecapaciteit juist internationaler wordt. De 'voorkant' moet goed zicht hebben op de vraag en die kunnen verta len naar productie." Wiggert verwijst naar de Franse brouwerijen die de populariteit van Des perados buiten Frankrijk niet meer aankonden. Deze wordt nu ook in Den Bosch gebrouwen en sindsdien groeit het merk snel in steeds meer landen. Niet alleen wordt beter aan de vraag beant woord, ook de samenwerking binnen de productie, logistiek en service zal worden 16 HEINEKEN NL magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 8