...en hoe denkt Den Haag erover? Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de PvdA, is woordvoerder van het alcoholdossier. Dit vindt zij van de inspanningen die tot nu toe zijn verricht op het gebied van jongeren en alcohol. 6 KEUZES VAN LEA BOUWMEESTER 'Meer druk uitoefenen op supermarkten' longeren kunnen nog steeds te eenvoudig aan alcohol komen. Waaraan ligt dat? "Wetten zijn alleen effectief als ze worden ge handhaafd. De kans datje als jongere tegen de lamp loopt, is nihil. Formeel houdt de VWA (Voed sel en Warenautoriteit, red.) toezicht op het na leven. Die hebben slechts vijftig medewerkers, dat is onbegonnen werk. De wet wordt niet nageleefd en daarmee geven we een verkeerd signaal af." Hoe ernstig is het probleem? 'Alcohol schaadt de ontwikkeling van herse nen, ook op jonge leeftijd. Hoe jonger je be gint met drinken, hoe minder jouw hersenen zich ontwikkelen en soms zelfs stoppen met groeien. Daar kun je als ouders niet laconiek onder blijven. Ik heb zelf meegedraaid op een kinderalcoholpoli. Terwijl artsen direct met een laveloos kind aan de slag gingen, wist de moeder niet eens wat haar kind allemaal gedronken had. Echt verbijsterend." "De norm moet om. Ten eerste moet de bood schap van ouders zijn dat het verboden is om alcohol te drinken. Daarnaast moeten zowel de pakkans als de boetes bij de verkoop aan jongeren onder de zestien omhoog. Supermark ten en horecagelegenheden nemen vaak niet de verantwoordelijkheid om naar leeftijd te vragen bij het verkopen van alcohol. Dan heeft een wet helemaal geen zin." Wat vind je van de rol van HEINEKEN? Ik vind de open brief van Philip de Ridder waarin hij ouders wijst op verantwoord alcoholgebruik een heel goed initiatief. Daarin lopen jullie voorop. Maar ook jullie verantwoordelijkheid kan verdergaan. HEINEKEN zou meer druk kunnen uitoefenen op supermarkten om controles uit te voeren en legitimatiesystemen in te voeren waarmee je efficiënt de leeftijd kan vaststellen. Het is niet jullie intentie, maar het zijn ook jullie bier tjes die aan jongeren onder de zestien worden verkocht." Hoe vind je de nieuwe Sunrise-commercial? Clubbing of kroeg? 'Kroeg' Bier of wijn? 'Wijn, hoewel ik Jillz ook lekker vind' Ab Klink (CDA) of Edith Schippers (VVD)? Ab Klink' 16 of 18 jaar? *'18 jaar' Stimulans of boete? ★'Stimulans' Vrienden of Facebook? 'Vrienden' Gaat de nieuwe Drank- en Horecawet hier iets aan veranderen? "De nieuwe wet verplaatst de handhaving van de VWA naar de gemeenten. Gemeenten staan veel dichter bij de mensen zodat ze de controle beter kunnen uitvoeren. Three strikes, you're out, zegt de wet. Drie keer alcohol aan jongeren onder de zestien verkopen en de supermarkt mag dicht. Het plan is goed, maar deze nieuwe wet werkt alleen als gemeenten ook doorpakken en extra handhavers inzetten." "Heel goed datje laat zien datje niet continu bier hoeft te drinken om een leuke avond te hebben. Het blijft natuurlijk een HEINEKEN- commercial. Maar dat jullie deze boodschap als bierproducent in een commercial stoppen, is wel een compliment waard." "Een paar maanden voor ik zestien werd, heb ik met een vriendin stiekem bessenjenever gedronken. Ik vond het niet lekker." HEINEKEN NL magazin

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 15