MET CATAMARAN T De afgelopen maanden is binnen Horeca en de afdeling Convenience hard gewerkt aan het project met de mooie naam Catamaran. Een naam die doet denken aan zeilen en zee. HOOG AAN DE WIND ■tenderdaad: "Die naam is niet willekeurig gekozen", zegt projectleider Noël Buur. "De algehele bieromzet daalt, de concurrentie is groot, kortom, we varen met Heineken over een woelige zee. Dat vraagt om een boot die wendbaar en flexibel is, waarmee we ons doel kunnen bereiken, ook als de wind wat minder gunstig staat. Het project Catamaran moet ervoor zorgen dat we snel en goed kunnen inspringen op marktontwikkelingen." Wat houdt Catamaran in? Noël: "De Horeca-organisatie en de afdeling Convenience bedienen een groot aantal verschil lende afzetkanalen, variërend van recreatiewinkels tot chique restaurants. Ze hebben elk hun eigen type klanten, hun eigen stijl en hun eigen wensen. Hoe beter wij op die verschillen kunnen inspelen, hoe meer we uiteindelijk kunnen verkopen. Met Catamaran hebben we heel precies uitgezocht wat de verschillen tussen de (afzet)kanalen zijn, welke wensen er leven onder de afnemers en hun klanten, wat de omzet en winst zijn per kanaal, enzovoort. Om daar achter te komen hebben we ruim honderd gesprekken gevoerd met consumen ten en ondernemers." CIJFERS EN TRENDS Het bleef niet bij gesprekken. Ook een grote hoeveelheid financiële gegevens werd grondig geanalyseerd. Gido van Graas, die vier maanden als trainee bij het project betrokken was, dook de cijfers in. Het was zijn taak om te onderzoeken wat de winstgevendheid van Heineken is binnen de twaalf verschillende horecakanalen. "Een ingewikkelde zaak", vertelt hij. "De cijfers waren veelal wel bekend voor totaal Horeca, maar niet uitgesplitst per kanaal. We zijn met ons team op verkooppuntniveau begonnen om deze cijfers boven water te krijgen. Maar nu weten we wel exact wat we in elk kanaal verdienen en hoe groot ons aandeel daarin per merk en verpakking is." Minder exact, maar zeker zo belangrijk voor het bepalen van het kanaalbeleid is het trendonderzoek dat Stephanie Hender-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 18