'Het biertje aan de bar moet weer een belevenis worclen? Hoe worden de nieuwe glazen geïntroduceerd? Waarom komt Heineken eigenlijk met nieuwe glazen? Dus jullie hopen op een run op de nieuwe glazen? Waarom gaat er meer bier in deze glazen? Met onze nieuwe glazen krijg je straks dus een uniek, merkge- bonden glas. Daarnaast kun je in steeds meer gelegenheden om een specifieke inhoud (small/medium/large) vragen. Want wij vinden het belangrijk om de consument meer keuze te bieden." Jürgen: "We mikken niet op een geleidelijke introductie, maar streven ernaar dat de horecaondernemers in één keer 'om' gaan. Uitgaande van de huidige situatie hebben we er vertrouwen in dat het overgrote deel van onze klanten dat ook daadwerkelijk doet. Dat neemt niet weg dat onze verte genwoordigers, accountmanagers en verkooptelefonisten een belangrijke rol spelen bij de omruilactie. Daarom worden ze vooraf getraind, zodat ze volledig zijn toegerust om onder nemers goed te informeren en te adviseren. Ze krijgen onder andere op maat gemaakte koffers waarmee ze het nieuwe glazenassortiment kunnen laten zien, en een speciale map voor broadsheets met illustraties en uitleg voor de onder nemers. En omdat ondernemers over het algemeen prima weten dat kwaliteit, merkbeleving en keuze bovenaan staan bij hun gasten, verwachten we enthousiaste reacties." Ronald: "We zijn continu bezig om de aantrekkelijkheid van onze bieren en merken nog verder te verhogen en meer keuze aan de consument te bieden. Het doel moet zijn om ondernemers in staat te stellen om een nog mooier glas bier te serveren aan consumenten, die vervolgens gericht om onze merken gaan vragen. Wij willen dat onze merken zichtbaar én herkenbaar zijn. Daarom vergroten we het onderscheid tus sen Heineken, Amstel en Brand. Dat gebeurt al in de televisie campagnes en met de verpakkingen, en daar laten we nu ook nieuwe glazen een belangrijke rol in spelen." "Goed verhaal, maar ik mis de kritische noot: hoe zorgt Heineken ervoor dat onze glazen- actie niet net zo'n mislukking wordt als die van Interbrew? Dat had ik ook wel willen lezen." Jürgen: "Graag! Neem bijvoorbeeld het Heineken-Galaxyglas: dat ziet er prachtig uit en consumenten geven aan dit glas liever te hebben voor Heineken dan het fluitje of vaasje. Bovendien blijkt uit de voorlopige testen dat dit glas heel gebruikersvriendelijk en goed stapelbaar is. De ondernemers zijn er dan ook positief over. Ik verwacht daarom dat er veel animo voor is, ook omdat we het wereldwijd gaan introduce ren. De hele organisatie is er in ieder geval wel op voorbereid. Onze glasproducenten maken momenteel overuren, zodat we straks prima aan de vraag kunnen voldoen. Er worden 1,8 miljoen glazen gemaakt, waarvan 700.000 Galaxy's." Ronald: "Enerzijds kiezen we hiermee voor internationale formaten. We zullen bijvoorbeeld ook 'maatstreepjes' aanbren gen, zodat de consument kan zien wat hij bestelt. Hiernaast draagt een grotere inhoud bij aan de prijs/waarde-beleving in de Nederlandse horeca. Wij willen heel graag helpen de beleving, kwaliteit en waarde voor de gasten in de horeca te verbeteren; het biertje aan de bar moet weer een beleve nis worden. Met dat doel zijn we ook begonnen met een heus kwaliteitsoffensief. We hebben bijvoorbeeld masterclasses fflfil

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 6