Wat houdt 'village brewing' in? Heeft de Innovation Award nog andere goede ideeën Waaruit bestaat de Heineken Innovation Award eigenlijk? Vier HTS'ers hebben dit jaar de Heineken Innovation Award in de wacht gesleept met iets nieuws: Village brewing'. Organisator Gijs Vos (Packaging Technology, Research and Development) vertelt waarom het idee van Freek Feiner, Filip Gheeraert, Eric Mulder en Onno Snip eeuwige roem verdient. "Een manier om bier te krijgen op plekken waar we anders niet komen. Het is een prachtig idee, dat aansluit op de bekende slogan 'Beer can travel'. Maar meer willen we er nog niet over zeggen, want de concurrent leest mee. Een innovatief, goed idee vereist naast de technische uitvoering ook bescher ming om er lang genoeg geld mee te verdienen. Ook bij andere prachtige in novaties, proberen we zo lang mogelijk onze voorsprong op de concurrent te behouden. Daarom willen we over 'village brewing' nog niet veel kwijt." "Ja, bijvoorbeeld op het gebied van personeelsmanagement, logistiek en nieuwe biersmaken. In totaal waren er 150 ideeën. De inzenders uit negentien landen komen overigens vaak met een zelfde soort gedachte. In zo'n geval richten we een workshop in om samen tot één goed uitgewerkt idee te komen. Ik merk dat de Heineken Innovation Award na twee jaar echt begint te leven. Belangrijk is dat mensen de site op Heiway bezoeken om inspiratie op te doen. De site wordt binnenkort wat spannender gemaakt. Kijk maar op innovation-contest.heiway.net." INNOVATION AWARD OPROEP Welke kwestie zou jij wel eens in Vragenvuur aan de orde willen stellen? Beslis mee! Heikele zaken en dringende vragen zijn welkom bij Heinekennlmagazine@heineken.nl. "Er is geen geldbedrag aan verbon den, wel een trofee in de vorm van de beroemde bouwsteen WOBO bier flesjes. Dat blijkt te werken. Collega's vinden het leuk om aan een competi tie mee te doen en iets te betekenen voor Heineken. En je idee hoeft niet de eerste plaats te krijgen om toch te worden uitgevoerd. Wij zorgen ervoor dat veelbelovende ideeën bij de juiste mensen terechtkomen. Vorig jaar zijn op die manier al een paar innovaties doorgevoerd." Heineken nl magazine [23] ttemeKen Hl mauaznu; it«-M

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 27