l6l e brouwerij Gezamenlijk 100 jaar bij Heineken! Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude 1 Samen 100 jaar Heineken 2 Gezond eten 3 Jubileum Severino Morais 4 Profiel Cock van der Lans 21 mei 2003 Jaargang 7 Heineken 5 Veiligheid 6 Kwaliteit naar fustenlijn 7 Bert gefeliciteerd! 8 Brandweeroefening Ron Pannen, Aad van der Meer, Herman Onder water en Henk Kranenburg vierden 1 mei hun 25-jarig jubileum bij Heineken en bij de Bedrijfs brandweer. Alleen Aad was deze dag precies 25 jaar bij Heineken, Herman was dit 10 januari en Ron en Henk respectievelijk 1 oktober en 1 november aanstaande. Het feest begon 1 mei bij restaurant 'Klein Giethoorn', waar de jubilarissen tijdens het voorontvangst hun speld je door Ed van Willegen kregen uitge reikt. Daarna genoot iedereen van een heerlijke lunch. Na afloop wer den de jubilarissen opgehaald door een Amerikaanse brandweerwagen uit 1948 en hun vrouwen door onze eigen brandweerauto. Omdat onze Bedrijfsbrandweer deze dag niet geheel paraat kon staan, nam de brandweer Leiden bij wijze van uit zondering haar taken waar. Bijzonder gezellig Aangekomen in Zoeterwoude werden Ron, Aad, Henk en Herman op een ludieke wijze verwelkomd. Rijdend door een watergordijn kwamen zij bij De Hooiberg aan, waar de gehele brandweerploeg in officieel tenue stond om 'hun' mannen te verwelko men. Dit was een bijzonder indruk wekkend plaatje dat we niet gauw zullen vergeten. Ron, Aad, Henk en Herman waren dan ook bijzonder ver rast. Door de rook (rookgenerator) werden zij binnengeleid in een prop volle Hooiberg. Na een toespraak van teamleiders Andries Jabroer, Niels Bogman en Fred Bisschop en hoofd/coördinator BHV, Fred van Leeuwen en Kees van Nierop van de brandweer Leiden, barstte het feest los. Voor ieder was er wat wils, van rock tot Nederlandstalig. Tevens waren er speciaal voor de jubilarissen collega's die optraden, waaronder Erik Hoeksema en Siem van Velsen. Als klap op de vuurpijl kwam het boe- renkapel van Kouderkerk aan de Rijn binnen. Het werd een bijzonder gezellig feest waaraan we nog lang terug zullen denken. Rob Plasmeijer, Marco Vermeulen, Corina Hoogeboom, Bas de Roode, Ben Verberg en Carola Verkerk Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 1