i*_Q /Stboc&f* y OcZótei dsh t./esdeh eh ;i:r dem derdes tedstrijd - het tweede Het competitie-rad draait weerl rCT ESR3T3 LAAT D3H EBR3T3ÏT /EDSTRIJD VERSTEK GnAH, VERLIEST START MET 'EEK NEDERLAAG I De start van ons!" eerste elftal in de voetbalcompetitie i 1942/1943 kan men I moeilijk daverend noemen. Het was zelfi volkomen geruisebloos zant zooveel spelers waren ver hinderd, dat geen elftal kon acht en it- Kromhout - H.B.M. 4-1 Incasso-Bk 4-2 H3M II - BI.Wit II 2-4 worden bij elkaar de wedstrijd moest gebi len e esteld. Gelukkig is er een rede- is, uciL ue Bond hier bui- aan- de lijke kans, dat d tengewone omstandru zal w merk ins: .len ""he de: ïemei in en itregelen, in 't bij zender de ongelukkige twee straf pun" buiten toepassing zal laten. Of deze ongelukkige s n den wedstrijd den speners Kromhout no| niet te zeggen dat er bar er speeld. Het gin, wedstrijd tegen in de beene# zat, is doch zeker is het, slecht /erd ge-' bai .lemaal zoo futloos en 1, uw, zoo achteloos en zonder overtuiging, dat het niet met drooge cogen was aan te zien. wt .eer werkte weliswaar niet mee en ican scht de ploe: had invallers, doch dit sJ.6Ciiue ten aeele als veront ging dienen. In de eerste helft van de ontmoeting tegen de Incasso-bank zag het er niet naar uit, dat onze veel aanstaaten roaak- jchade van den vorigen uörs om er de echter zetten tegenpartij steeds even eerder bij den bal, ook nu was er in de bank- menschen weer een paar graden meer vuur dan in de onzen. Ha de rust herstelde H.B.M. zich uist door stevig door- de voorhoede werden er goals gemaakt. Keeper van de Incasso-Bank cracks va" ge en mnnenberg één der oude i den AEVB» had daarbij besten dag. De H.B.M .-keeper daarentegen uoi hem door de minnende Diijkbaar wedstrij - groot- geïnspireerd Hij verde digde althans zijn doel op voortref- Ljne, robuste ijze, rea. Cok oogen, die den gadesla^ sche daden de eiijk Over de rest van Het elftal is nog weinig te ze nu waren er weer invallers, o.a. voor Roland e i Been, zoodat ver schillende plaatsen nog provisorisch waren bezet. Emit speelde intusschen 300% beter dan tegen Kromhout en ook Hietveld was er nu beter in, ofschoon hij geen back is van pro fessie ^Gimbel vaa goed, doch hij hoede zich voor solo-offensieven. Gischler, in optredend, vi len en zuiver tweede helft °ir il el op door goed opstel plaatsen, terwijl Mul ler, heeleir aal naar de linkervleugel verhuis^ met uitstekende voorzetten verraste. Keuter maakte ziel nuttig al doorzetter; de ^root had reostff ijd m te halen. Ook nu was als doorzetter; de Groot had zijn <44*1 V.D.Z. i0 a r?Oi "I q O 4- o4 ft of-'

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 6