f) n No. 12 - October 1942 \\VRed. J. van der zwaai Uitgave: \ö^/oportclub H.B.M. HSRF5T Er zijn menschen, die voor de herfst geen goed woord over hebbèn. Zij zijn in dubbel opzicht te beklagen. In de eerste plaats duurt bij ons de herfst lang: zoo van ongeveer half Augustus tot omstreeks Kerstmis en om al dien tijd met een slecht-weer-gezicht rond te loopen, kost je jaren van je levenl En in de tweede plaats missen deze arme stervelingen vele dagen van dat bijzondere geluks-bewustzijn, die zoo milde, zoo U wilt melancho lische stemming, die specifiek herfst-achtig is. Men behoeft daar niet speciaal voor in de bosschen te zijn. Ook de steden zijn gedompeld in die zoo bijzondere sfeer, die blij maakt en treurig tegelijk. Vooral Amsterdam. Ik weet maar één stads beeld ter wereld, dat mooier is dan Amsterdam in den zomer en dat is juist Amsterdam in de herfst. Als de geheele atmosfeer één strakke rust en aandacht schijnt te zijn; als de geel-bruine iepen spiegelen in rimpellloze grachten; als de oude stad wordt gehuld in een zachte nevel, die alle schoonheidsfouten met den mantel der liefde bedekt en aan het wondermooie silhouet van de oude Buitenkant dien zachten, droomerigen achtergrond geeft... Het buiten-zijn is in dezen tijd een dubbel genoegen. Ook het buiten-zijn om sport, in 't bijzonder voetbalsport te beoefenen. De terreinen zijn op zijn best; het is niet te warm en niet te koud en ook over de voetbalvelden hangt die bijzondere, prikkelende herfst lucht, die de energie verhoogt, die aanspoort tot groote voetbaldaden. En 's avonds, als we naar huis gaan, wanneer de zon als een roode schijf door de avondnevels schijnt, dan kunnen er van die momenten zijn van zuiver natuurbesef, van te weten, dat er een ander jaargetij de is begonnen, dat de zomer achter den rug is, maar dat er iets anders voor in de plaats is gekomen, iets dat ons fit maakt en spirit geeft, maar ons toch tegelijkertijd met weemoed doet terugdenken aan wat voorbij is, aan den zomer... De herfst is een prachtige tijd. Alleen, hij brengt U zijn schoonheid niet thuis. Die schoonheid moet worden gezocht, maar zij is overal: in de bosschen, op de velden, in dorp en stad. En ook op een simpel voetbalterrein... Komt eehs kijken als H.B.M. speelt! vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 2