VOETBAL RA.V II - H.B.M. 3-1 H.B.M.-S.N.M.B. 5-0 w.n.o. Ke nnem p rland-Ve t e ranen Jï B.M. 1—5 Veel gewichtige gebeurtenissen hebben zich sinds het vorige verslag op voetbalgebied niet voorgedaan# Voor de competitie speelden wij tegen R.A.V. II met een verzwakt elftal. Wij gingen met 3-1 ten onder, wat intusschen nog vrij eervol genoemd kan worden. Eèn vand e drie goals was naar onze meening geheid buitenspel, terwijl Vermeulen van de tweede kan zweeren, dat de bal niet over de lijn Lo geweest. Fortuinlijk waren wij dus niet. Muller miste ook nog een penalty. Een voordeel van dezen wedstrijd was echter, dat de verhouding met onze tegen standers in het veld een heel stuk beter was dan bij de onaangena me eerste ontmoeting op het H.b.M.-terrein. De tweede competitie-wedstrijd - tegen S.N.M.B. - kregen wij cadeau, aangezien S.N.M.B. geen elf spelers bij elkaar kon trommelen. Er schijnt op deze ontmoetingen wel een soort nood lot te rusten, want dit was de vierde maal, dat er in dit seizoen een wedstrijd tusschen H.B.M. en de middenstands-bankiers was vastgesteld. Voor de competitie rest ons nog slechts één wed- worden van een nogal bewogen seizoen. De stand is: B2MSA 15 11 3 1 25 63-25 Centraal Beheer 15 10 2 3 22 67-38 RAV II 14 8 3 3 19 51-37 HBM 15 6 4 5 16 63-43 SNMB 15 7 2 6 16 55-53 GHB II 16 5 3 8 13 38-50 LUTO 15 5 1 9 11 44-47 Kraaien II 15 4 1 10 9 33-62 Claco 16 2 1 13 5 36-95 Zaterdag j.l. hebben wij nog één van die vriend schappelijke wedstrijden gespeeld, die het voetballen tot een werkelijk 10C% genoegen maken. Op uitnoodiging van de vereeniging Kennemerland waren wij er heelemaal voor naar Bloemendaal getrok ken, om aldaar het veteranen-elftal van Kennemerland te ontmoeten* Het werd een gezellige reis en een gemoedelijk partijtje, waarvan de uitslag werd bepaald door het verschil in jaren tusschen onze tegenstanders en ons. Want telden wij al verschillende spelers die zich met het volste recht veteraan kunnen noemen, bij de Kennermers lag de leeftijdsgrens van het heele elftal waarschijn lijk wel een heel stuk boven de dertig. Verschillende van deze he eren speelden echter nog steeds een zeer enthousiast partijtje, maar op den duur ontbrak het natuurlijk aan Ausdauer. De rust ging in met 1-0 voor H.B.M. Daarna werden er nog vier doelpunten bijgemaakt en wisten de gastheeren met een mooie goal de eer te reddeni Voor zoover deze term hier althans gebruikt kan worden, want de wijze, waarop de Kennemerlanders deze wedstrijd speelden, houdt voor dit stel levenslustige heeren-van-middelbaren-leeftijd reeds sportieve eer genoeg in. Na afloop organiseerden onze gastheeren een taxi optocht naar Overveen, waar de heer v.Schooten ons in zijn fraaie inrichting opwachtte en alle H.B.M.sche harten veroverde door de meesterlijke wijze, waarop hij ons beroemde product serveerde. Wij hadden het genoegen, de voorzitters van beide vereenigingen in ons midden te hebben, zoodat ook "officieel" de noodige vriendelijke woorden gewisseld konden worden. En waar verder de Kennemerlanders aan tafel niet minder blijk gaven van hun vitaliteit dan in het veld, werd het nog een vroolijke avond en was het reeds rijkelijk laat, toen wij met bus en trein de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1938 | | pagina 4