4 s 5 4i b-i l-o 5 COMPETITIESTANDS gesp. gew. remise verl. pnt. V- Rooyen 9 8 1 8 Keizer 7 6 1 6 Vermeulen <3 4 1 1 Wijdoogen 7 3 1 3 Mars 5 3 - 2 3 Cimbel 6 3 3 3 Vid,Zwaai 8 3 - 5 3 v.d.Togt 5 2 3 2 Vclkers 3 1 2 1 Roos 3 1 2 1 V.d.Velde 4 1 3 1 Wilschut 5 1 - 4 1 Tilgenkamp 1 1 0 Eelhart 2 - 2 0 Marinus 3 3 0 Eelhart Gimbel 1 Keizer Marinus v.Rooyen v.d.Togt Wilschut Wijdoogen Volkers v.d.Velde Eelhart Gimbel 1-0 Keizer L-0 Marinus 0-1 Mars 1-0 Re os 0-1 v.Rooyen 1-C 0-1 v.d.Togt D-l 0-1 0—1 Vermeulen 1-C 0-3 1-0 Wilschut 0-1 0-1 Wijdoornen i-o! 0-1 L-0 0-1 0-1 v.d.Zwaai 0-1 1-0 04. C-l 3-1 0-1 Volkers 0-1 0-1 1-0 d.Velde 0-1 3-1 1—0 0-1 Tilgenkamt 0-1 NByqor den schaakwedstrijd zi.in reeds verschillende fraaie -prijzen Beschikbaara w»o. boeken, sigarettenkoker, horloge, etc»! SEN FANTASTISCH VERHAAL MET EER TINTJE Diep weggedoken in een makkelijke stoel, vlak bij de prettig aandoende warmte van den haard, genoot ik weder om ten volle van de nooit-volprezen dichtader van onzen Zwaai van den Vondel, (hm. Red.) Na den geheelen inhoud van hot H.B.M.- nieuws letterlijk verslonden te heb ben, kwam ik automatisch weer terug op het rijmsel over de afbraak. n "Das Alte stürzt, es andera sirh die «Ini e^n gGGStrCniet van mij, maar van Schiller, Red.) wat iQpte houdt zoo'n enkele 7>in reeds inj wat is daarop al niet van toepassing te brengen! Jr mm mm ¥m Ml mm mm m mm CO U CO O O TJ •H ÊH •SB-- mmm

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 6