een penalty kreeg toegewezen. Vermeulen keek den strafschopnemer ech ter zoo nijdig aan, dat hij wel naast moest schieten. De competitiestand heeft eenige belangrijke wijzigingen ondergaan, mede in verband met het feit, dat de door S.N.M.B. ge speelde wedstrijden tegen Bimsa en ook tegen H.B*M. ongeldig zijn verklaard wegens het laten meedoen van ongerechtigde spelers. De stand luidt nu* gesp, gew. gel, verl. pnt. v.-t. Centraal Beheer 10 7 2 1 10 41-18 BIMSA 7 4 2 1 10 31-14 G.H.B. II 7 2 3 2 7 18-17 S.N.M.B. 4 2 2 - 6 22-12 R.A.V. II 4 l 3 5 12-10 H.B.M. 7 1 3 3 5 20-25 Buto 7 2 1 4 5 16-23 Kraaien II 9 2 1 6 5 24-45 Cla«o 9 2 1 6 5 23-43 Hiermede sluiten wij de eerste helft van de competitie af en gaan we de gebruikelijke winterslaap in. Wij zijn ever die eerste helxt lang niet ontevreden, 't Is vjfaar, moei is onze plaats op de ranglijst niet, maar we hebben nu toch eigenlijk al vier punten meer benaaid, dan we in het begin van het seizoen bescheidenlijk hadden verwacht* En, wat meer zegt, de resultaten bewegen zich in opgaande lijn. Zoodat we voor het verdere verloop van de competitie niet bang zijn en in ieder geval vertrouwen, ergens in de middelste regionen te eindigen* vdz Op de laatstgehouden club-avonden is de schaak-competitie met veel animo voortgezet en we zijn nu al zoover, dat er eenige teekening in den strijd begint te komen. Men kan langzamerhand gaan spreken van cracks en krukken en al is een dui delijke scheiding door het groctc verschil in gespeelde wedstrijden nog niet te trekken, het heeft er toch alle schijn van, datvhet trio Op C H k e: M v.Rooyen, Keizer en Vermeulen cm de eer, wij zouden bijna kunnen zeggen het kampioenschap van do H.B.M. gaan boksen. v.Rooyen gaat n stevig aan de kop, met slechts •■n verloren wedstrijd. Die wedstrijd werd verloren tegen No.2, veizer en voor deze laatste is het daarom dubbel jammer, dat hij _P een lichtelijk dwaze wijze van ondergeteekende meest verliezen, ermeulen is nog niet in vorm, maar zal zich in de eindspurt zeker ,tctaten gelden. Wijdocgen en Gimbel zijn wispelturig en onze ^ucKertort-crack stelde tot dusver teleur. Misschien, dat ook d*t f+ ver^er Is er n°g Volkers, die een groote achterstand oe t, maar ook wel niet zal blijven, waar hij nu staat. S^oote verschil in het aantal gespeelde wedstrijden a aanleiding zijn om een tusschentijdschespeciale schahk-avond everweging te nemen. Wij hopen hier binnenkort nog nader op terug te komen. 1 vds r

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 5