Ïinïe^al Vror' ziJ binne« *1 vroS, bie t bedde verteren en slapen in 't.stroo. strijd, een vechten tegen de bierkaai. Inmiddels wordt echter door sommig'en aan de uitdrukkin nor een andere, meer romantische beteekenis gegeven. Vclaens deze met de "bierkaai" destijds een geheiLfnnlgê z!jn aaLedS S® die bij warm weer het brouwsel plotseling deed omslaan enwaarterfnoize tlL vaderen'met hun onkunde op bacterioloeisch ra hi Pd togen voor stonden. Do brouwers haddL teen nog feln ifborafnr?^ Sn machteloos thans wetenschappelijk kon vaststeilen, dat het troebel bier te wijten vras aan het feit, dat'de zwager van een kennis var do derde kuipersknecht uien had gegeten. Het bedorven, zuur of trübeï worden wïst"eenlrampaSdiJ dien^al'kV?* waarTan men £Owoonlijk do oorzaak niet f, n ramp, dit dien ongelukkigen brouwer moest treffen die er toe vallig voor yenoteerd stond op het lijstje van den droes. Geen wonder ditn tijd van geloof aan duivels en demonon de oorzaak ging too^r1?eaS^lSf!0hU:0li-te m°n6terS' 418 er°p Uit Zoo haddon de Wurttembergsche brouwers ontzettend veel te i-Mr en van een laaghartig monster, dat de^-Biermolch» wer^- enceSrt daï bil l?oSkaa?d°de1fuBteiaSotkeldJrS binnönslo°P en. als een'onverzadigbare dan de vaton IZÏ LT g0e? en 0del bier loegelurpte. Het beest vulde vaten woor met een vies, vergiftig, drabbig goedje. net is ovengenb merkwaardig, hoe een dereeliik volkqp-iinnf eeuwen heen standhoudt. Hog is 1873,' dus heSleÏÏII 64 jl"r rfïoden df "8nt?1feiMnSd??V8n b"™"aester zich In allen ernst verdediger tégen iermolch! J onoPlettend zou zijn geweest ten aanzien van de lln„a monster^moet nu uitgestorven zijn. Men beweert dat ze llemaal verdronken zijn in de nieuwe emaille legfusten vier "l-dde lit te klaut ïanrn°3S bie™onster te weinig houvlst fcavén 'om or weer Ut te klauteren na voleinding van hun snood bedrijfT vdz' Iflaar gegevens van den Hoer D.J.v.d.Ve fo lklori st Je rijkdommen steken veel zorgen in Hoe weiniger goeds, hoe vroolijker zin: Aus dem Zaubergrund des Bechers Sprudelt Gift und su'sse Iabung Sprudelt Scho'nes und Gomeines' Nach dom eignen tfert des Zechurs Nach des Trinkenden Begabung. (cud drinklied) (Mirza Si»haffy) G N D 2 R DAG, 21 OCTOBER in de Sohermzaal OPENINGS-CLUBAVOND 1 Knmt allenl Toegang vrij No elven: HEINEKEN'S BAND UITSXUITSND HEINEKEN'S BIEREN I!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 6