«a V O E i 2 - DE GOMPETITIE-INDSELINGDe promotie van ens elf tal naar de tweede klasse is een feit geworden. Uit de kort geleden bekend geworden competitie-indeeling voor het seizoen 1937-1938 blijkt, dat H.B.M. is ingedeeld in de tweede klasse A, tesamen met Ass.Cass, Bimsa I, Claco, G.H.B. II, Kraaien II. Lute en S.N.M.B. Natuurlijk is men nu geneigd, kansberekeningen te gaan maken en cck wij zouden dat doen, als het hier niet de A.K.V.B» betrof en als we niet wisten, dat niets zoo onstandvastig is als een kantoorelftal. Op grend van de resultaten van het vorige jaar laat zich niets voorspellen voor het nieuwe seizoen, want aanwinst en verlies van spelers, overwerk en de wisselende animo van de heeren zélf spelen in het kantocrvcetbal een te overwegende rol. Wanneer men met alle geweld vergelijken wil, volgen hieronder de 2e klas-resultaten van het vorige seizceni 2e klasse A? G.H.B. 1 12 12 0 0 24 81-13 Ass.Cass. 12 10 0 2 20 60-20 C.H.M. 12 7 0 5 14 38-28 K.N.S.M.2 12 4 2 6 10 20-28 Lu to 12 4 1 7 9 24-54 S.M.N. 12 1 3 8 5 25-55 Amsterda 2 12 1 0 11 2 10-60 2e klasse B: Robaver 14 12 2 O 26 98-22 Kraaien 2 14 8 2 4 18 53-55 S.N.M.B. 14 8 1 5 17 61-46 Delia 14 4 4 6 12 40-46 H.B.U.l 14 5 2 7 12 52-65 Bimsa 1 14 6 O 8 12 50-68 Shell 3 14 3 2 9 8 29-64 R.A.V.2 14 3 1 10 7 45-62 kunnenalieen iets zeggen over ons eigen elftal en ook dat is neg niet eens definitief. Het elftal, waarmee wij de Luan-bal wonnen is in ieder geval in staat om te eindigen bij de bovenste drie van onze afdeeling. a3D*iI* US *pag waarschijnlijk een tijdje niet spelen, Keuter, Keizer en Rebelkunnen ieder door verschillende omstandigheden niet regelmatig uitkomen, Muller moet in 't najaar voor een keel-reparatie in 't dok en ook Both zullen we wellicht voor een paar weken kwijt zijn. Ten aanzien van onze voetballerij zijn we echter altijd optimistisch ge weest en tot dusver zijn we ook nog altijd in 't gelijk gesteld. We heb- +n vas^e kern van ouwe getrouwen, waartoe, zoodra de gezondheidstoe stand het toelaat, ook Marinus weer zal behooren. En ook op Keuter, Keizer en Kebel hebben we, wanneer de nood aan den man kwam, nimmer vergeefs een beroep gedaan. e Sn als tenslotte nog de versterkingen, die heel in de verte aan de Mid- enwegsche horizon opdoemen, ook weer het verschoten rocd-blauwe shirtje hebben aangetrokken. Laten we daarop niet vooruitloopen en laten we onze verwachtingen voor •^et komende seizoen stellen op bescheiden niveau. Dus niet daverend, met ongeslagen, geen kamp io ens fuiven c.a., maar in ieder geval: vele g?- -i agmiddagen> die ons in eQn vroolijke, sportieve, vrien- cnappelijke sfeer de lichaamsbeweging zullen bezorgen, die jonge kerelé nu eenmaal met kunnen en ook niet mogen missenl ^™.r!S?HA!PBLI'JKE WF'nsTRT-'m- OP 11 September speelden wij een vriend- scnappelijken wedstrijd tegen onze oude tegenstanders Delia. Beide ploe gen waren onvolledig, doch beide gecompleteerd met eenige buiten het staande sterke spelers. Bij H.B.M. speelden Elders en hPm mee? ke }aatstG> °P de fijn-tactische wijze, die wij van miSe+? V1Sr van de zes doelpunten maakte. Het was, ondanks de cn- vroito f8 weersomstandigheden, een prettige en vooral sportieve partij, welke door de onzen met 6-4 gewonnen werd COMPETITIE - BEGIN Zaterdag a.s., 3 u. n.m. H.B.M. tegen L U T O Terrein H.B.M. Schagerlaan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 2