- 4 - Zij speelden on zij zongen 'n Programme trós varió; Een Richard Crooks-tonortje Klom in do hooge C. Do Band deed best zijn werk En alles danste moe Maar 's Zondagsmorgens vroeg bij "Sterk": Hors d'oouvro - hik - vario! Do Tombola De leden van de Heinoken's Band verzoeken ons, hun dank over te brengen aan allen, die op zoo spontane wijze hebben bijgedragen tct hot welslagen van de door de Band goorganisoerde tombola. De resultaten hebben do verwachtingen overtroffen, zoodat de muziekmakers in financieel opzicht do toekomst met een bc-etjo meer ge rustheid tegemoet kunnen gaan. VOETBALGESCHIEDENIS (Slot) Zoo zijn we na een kort verblijf in do tweede klasso in 1927 weer eerste klassor gewerden. En do oudoren weten, dat niemand ons eenige kans gaf ons te handhaven. Het is echter anders gegaan. Ondanks gebrok aan reserve-spelers (vaak stonden we met 9 of 10 spelers in het veld) word do dorde plaats ingenomen. Hier de eindstand seizoen 1927-28, V.V.G.A. 15 11 4 0 26 77-12 Robaver 15 11 2 2 24 49-24 H.B.M. 14 7 1 15 41-49 Twentscho B. 14 6 1 7 13 35-38 N.H.M. 14 6 0 8 12 32-41 K.N.S.M. 14 4 3 7 11 27-42 De Bary 14 2 3 9 7 21-54 Incasso Bank 14 2 2 10 6 21-43 Evenals hot vorig seizoen word in 1928-29 de derde plaats bereikt. We be gonnen zeer slecht maar maakten oen felle eindspurt, waarbij wc het zelfs aandurfden V.V.G.A. met 1-0 te verslaan. Dit waren de oenige punten, die do toentertijd zeer sterke G.A, in dat seizoen kwijtraakten, In het seizoen 1929-30 zien wij ons einde naderen. Wel wisten ^we ons nog te handhaven in de bersto klasse, maar niet dan na een ver woeden strijd met H.A.G. Do laatste wedstrijd H.B.M.-H.A.G, moest de beslissing brengen, daar wij beide 7 punten hadden. Na 20 minuten spelen had H.A»G. een 2-0 voorsprong. Toen kregen wij een strafschop te nemen en de stand werd 2-1 voor H.A.G, Over deze beslissing was H.A.G. echter niet te spreken en men kon dat in het veld best merken. Do gevolgen ble ven niet uit en een paar minuten later wederom oen strafschop. Natuurlijk deugde toen de scheidsrechter niet en aan ruzie dus geen gebrek. Maar hot ergste komt nog. Nadat H.B.M. door bonutting van do toegewezen straf schop gelijk maakte verliet H.A.G. hot veld en gaf daarmee haar c-orste- klassorschap prijs. Wol probeerde H.A.G,toon zij naxx eon paar dagon tot bezinning gekomen waren, om het bondsbostuur over te halen, don wed strijd opnieuw vast te stellen, maar dit was op grond van hot H.R. niet mogelijk. En zoo bleven wij cersto klassor. Maar het volgende jaar moes ten wij er toch aan gelooven en sneuvelden wij op de volgende cijfers: R.A.V. 14 11 1 2 23 49-23 V.V.G.A. 14 10 0 4 20 63-20 Robavcr 14 6 3 5 15 41-36 Adolph 14 5 4 5 14 31-35 K .N «S »M« 14 5 2 7 12 36-40 Twentsche B. 14 4 3 7 11 27-34 Nehamij 14 3 4 7 10 25-50 H.B.M. 14 2 3 9 7 24-58 Zoo was dus ons afscheid van do eerste klasso on tegelijker tijd was dit ons voorloopig afscheid van don A.K.V.B. Het volgende jaar word n.l. door H.B.M. niet aan de competitie deel genomen en ook do tweo daarop volgende jaren schitterde H.B.M. door afwezigheid. J #i\.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 4