o CLUB NlCUWS" A PBIL 1S57 2E5E&IE KI 9 A- Q V-jI ZATERDAG 17 APRIL A.S. worden alle leden en donateurs met hun dames in de SCHERMZAAL verwacht voor do vroolijke viering van het H.B.M< JAARFEEST 1937 Medewerking verleent het cabaret-gezelschap "The Variables" die een gevarieerd cabaret-programma zul len uitvoeren. Voorts de HEI N E K E N S B A K D Aanvang 8 uur precies Geen Introducties

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 1