- 8 - SCHAKOT Ginds onze kassier lid is van een heusche schaakclub, sinds hij in een soort competitie speelt, sinds hij zijn zetten volgens de schaak-code kan note eren en hij het verschil weet tusschen een lange en een korte ro- chade- sinds dien tijd verbeeldt hij zich, dat hij ook schaken kan en strooit hij links en rechts zign uitdagingen om zich heen# Niet meer tevreden met een verliezer per avond, riep hij vorige week zijn Amstelveensche troepen te hulp en arrangeerde hij een grrroote match tusschen zijn club, Zukertort, - what is in a: name? - en alles, wat bij H.B.M. nog een pion van een paard kan onderscheiden. H.B.M. is nooit bang en zoo hebben we ons dan op een mooien winter avond met z'n allen in de knusse kajuit van de Poelgeest-bus laten voort hobbelen langs den Amstelveenschen weg naar die idyllische tuinstad aan de Poel, U weet wel, waar ze die gezellige Burgemeester hebben, die in zoo'n jolig speechje in hartveroverende onbaatzuchtigheid onder zijn ge meentenaren de boomen pleegt te verdeelen, die binnenkort van onze centen in zijn buurt zullen worden geplant. Maar daar niet vanA Wij belandden veilig en wel in de Dorpsstraat en zochten en vonden "Het dorstige Hert", oen nette, landelijke gelegen heid, waar Pieter Christoffel ïfers al zenuwachtig heen en weer liep, hoogelijk onder den indruk van de verantwoordelijkheid, die hij op zich had geladen door ons te drijven in de armen van zoo'n stelletje schaak proffen, die met de Slavische opening opstaan en zich - in alle eer en ..eugd - met een damegambiet teruste begeven. Eén ding hebben we in ieder geval geleerd: dat schakers lang niet altijd dooie Pieten behoeven te zijn. Het was - vanwege het oribeneveld^ functionneeren der denkmachine - een zeer soliede, degelijke avond, met veel koffie en grapefruit enzoo, maar de Amstelveeners bleken prettige m^nschen te zijn, die men ook gaarne eens zou ontmoeten buiten de hoofd pij nbezorgende concentratie vnn Pc4- d6 en wat dies meer zij... In verhouding hebben we het er nog niet eens zoo beroerd afgebracht. Vermeulen verwekte ontsteltenis in de gelederen der Zukertorts door 'ben Dokter" in minimum van tijd tot patient te maken. Stand 1-0 voor H.B.Mc Daarop was het vrij lang rustig, totdat met een doffe slag de koning van Piet Walop omviel (1-1). De volgorde, waarin daarna de lijken gevallen zijn, hebik niet meer kunnen bijsloffen, want toen begon de man tegenover mij zoo gewiekst met z'n torentjes te goochelen, dat ik al mijn concentratie noodig had om mijn eigen stelletje stukken nog zoo'n beetje bij elkaar te houden. Het is me ruim twee uur lang gelukt, een tijd, waarin ik anders al vier^ keer afgeslacht ben. Natuurlijk zal de entourage ook wel tot die geweldige ^prestatie hebben bijgedragen» Als er dertig man om je heen alsmaar zitten ■^te peinzen en intelligent zitten te doen, dan word je daar op 't laatst zelf ook in meegesleept. Maar ja, zegt Goethe," Du bleibst am Ende, wer Du bist... Zoodat ik met de 46ste zet reddeloos stond, met de 47ste remise aanbood en met de 48ste zacht en kalm overleed... Onzen langen-afstand-schnker van Rooyen Jr. heb ik op handslag be loofd, daÈ zijn overwinning in het Clubblad zou komen. Hier volgt dus maar het heele lijstje: Zukortort H.B.M. v .d.Burg - Brink 1-0 Mars - Kamphuis 0-1 Bent - Verhoef 1-0 Dr .Bax - Vermeulen 0-1 Geuchelaar - van Rooyen 0-1 Hespe - Baay 1-0 J ongejan - P.C.Mars 1-0 Meyden Gimbel 0-1 Würdeman Roos - 1-0 V eldhuizen Wilschut 0-1 Zadelhof Vod„Zwaai 1-0 Kroone - Wijdogen 1-0 Buis Walop 1-0 8-5 vdz Den medewerkers wordt onder dankbetuiging voor de bewezen diensten beleefd n /-i t --

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 8