gespeelde wedstrijden. Bimsa II - H.B.M. 0-6 H.B.M. - Claco 9-0 Centr .Beh.II-HBM 1-1 De wedstrijd Bimsa II-H.B.M. welke op het H.B,M.-terrein werd gespeeld, kenmerkte zich door uitstekend spel van beide kanten. Jammer was het, dat de scheidsrechter nogal eens vreemde beslissingen nam, waar door voornamelijk Bimsa werd getroffen. De verstandhouding tusschen de spelers was echter uitstekend. Uitslag 0-6 (Marinus 4, v.d.Zwaai 1, ili 11 er 1) De wedstrijd tegen Claco wasgezien de minder prettige houding van deze club als toeschouwers bij Bimsa-H.B.11. met eenigen vrees voor onaangenaamheden tegemoet gezien. Gezegd moet echter worden, dat Claco zich volkomen rehabiliteerde en een eerlijke, sportieve wedstrijd speel de, waarbij zij het H.B.M. voor de rust af en toe knap benauwd maakte Zij speelde een enthousiast spelletje, terwijl H.B.II. er, vergeleken bij den vorigen wedstrijd, absoluut uit was. Dit werd mede veroorzaakt door het feit, dat de voorhoede aan de linkerkant vleugellam was, doordat Keizer direct na het begin een blessure opliep. Na de rust werd hij door Keuter vervangen en ook de anderen waren toen meer van de ernst der zaak doordrongen. De overigens niet onvoldoende Claco-keeper had op de scherp geplaatste schoten van Marinus geen kijk meer en het einde kwam met 9-0 (Marinus 7, Muller 1, Rebel 1). De speciaal voor dezen wedstrijd gerequi- reerde scheidsrechter De Ruyter ging als een boeman over het veld maar toch heeft zijn strenge leiding voer een niet gering deel tot het pret tig varloop van den wedstrijd hijgedragen* Daar door dezen uitslag het HtB«M*-kampioenschap een feit was, werden na afloop vele handjes gedrukt. De heeren v.d.Wal en Nieuwkerk spraken vriendelijke woerden namens den AjK.V.B., terwijl behalve de Claco-spelers ook de Bimsa-aanvoerder zijn gelukwenschen kwam aanbieden. De derde wedstrijd van deze maand tegen Centraal Beheer II moge den onzen vergeven worden. Het terrein was vrijwel onbespeelbaar en vooral de zware spelers, Marinus, Rebel, v.d.Zv/aal, Vermeulen konden zich moeilijk door de zuigende modder verplaatsen» Voeg daar nog bij, dat de spelers het veld waren ingegaan met het idee: we zullen ons doel- gemiddelde eens een beetje opknappen, dan zijn alle ingrediënten voor een sof-wedstrijd aanwezig. Dat is het dan ook geworden. De lichte, vlugge C.B.ers lieten zich door geen kampioenstitel imponeeren en namen op fraaie wijze de leiding. Nog vóór de rust moest v.d.Zwaai uitvallen en werd door Hartog vervangen, die zich nog kranig weerde. Het duurde nog vrij lang, voor Marinus gelijk kon maken en we waren eigenlijk blij, dat we die .--Stand tot het einde konden handhaven. Maar ongeslagen zijn we toch nog steeds! Competitiei tand gesp. gov;. gel. verl pnt. doelcijf H.B.M. 9 7 2 16 42-12 Claco 10 - 3 14 41-28 Bimsa II 9 5 3 11 35-25 Centr.Beheer II 9 2 1 6 5 18-40 Kraaien III n 1 1 5 3 13-21 R.A.V. III 8 1 1 6 3 18-41 bat volgt er nu nog? Noblesse oblige. Zoc is het in de sport ook. Een kampioenschap legt zekere verplichtingen op, vooral, wanneer dat kampioenschap ongesla gen wordt behaald en het eerste is van den heelen Bond. H.B.M. krijgt nog genoeg gelegenheid, om zich van die ver plichtingen te kwijten. In de eerste plaats de wedstrijden om het kam pioenschap van de geheele derde klasse. Mie daar onze beide tegenstanders zullen zijn is nog niet bekend, zoodat het moeilijk is op het resultaat van deze, als heele competitie te spelen wedstrijdenreeks vooruit te loopen. Vervolgens de Luan-bal. Verloden jaar was Delia kampioen en tevens winnaar van dezen fraai en prijs. Een voorbeeld, dat navolging verdient Is ons elftal daartoe in staat? Mits do waarschuwing tegen Cebtraal Beheer II geholpen heeft, ja! En zeer zeker, als de blessure ry

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 2