- 2 - veroorloven om met een onzer concurrenten onverplicht een wedstrijd aan te vaan onder voor ons weer zéér eenzijdig nadeelige voorwaarden. Was de scheidsrechter opgekomen en had deze ook het veld goedgekeurd - waaraan wij zeer ernstig" tweifelen - dan hadden wij vanzelfsprekend moeten spelen. Onder de gegeven omstandigheden waren hiervoor echter geen termen aanwezig. Enkele Bimsa-spelers namen ons onze houding blijkbaar eenigszins kwalijk. Dit spijt ons ten zeerste, want niets is er, dat wij zoé op prijs stellen als een goede verstandhouding tusschen de leden van don Bond en vooral van de elftallen van dezelfde afdeeling. Wij vertrouwen echter, dat Bimsa, na rustige overweging dor feiten, ons standpunt zal kunnen be grijpen en dat tenslotte een prettige, sportieve wedstrijd de afwijkende meeningen geheel met elkaar zal verzoenen.- RUST ROEST. ft Is bij elkaar een verreljaar of daaromtrent geleden, dat in de noen m'n voetbalschoen een grasveld heeft betreden! De vette klei der Wilgenplaswei, die 'k schraapte van mijn zooien, daar vuld' ik twee bloempotten mee 5 daar bloeien nu gladiolen. En nog ligt steeds (drie maanden reeds) mijn plunje in een hoekje 5 als stofdoek wordt mijn shirt gebruikt0, de mot zit in mijn broekje! Zoo knaagt bereids de tand des tijds aan al m'n voetbal zaken; is dat voorbij. dan neemt 'ie mij en laat m'n botten kraken. Slecht is die rust, die lange rust voor mc-nsch en spullen samen; 0dat we nou toch bliksems gauw wec-r konden spelen! Amen, vdz COMPETITIESTAND A.K.V.B., DERDE KLASSE A: gesp. gow. gel. verl. pnt. verl.pnt doelcyf Claco 8 6 1 2 12 4 36-19 H.B.M. 6 5 1 11 1 26-11 Bimsa II 8 5 1 2 11 5 35-19 Centr .Behc- er II 7 2 5 4 10 17-34 Kraaien III 7 1 1 5 3 11 13-21 R.A.V. III 8 1 1 6 3 13 18-41 HET JUBILEUM VAN ROTTERDAM, Dit is wel niet een verslaggeving la minute. De gebeurtenissen, waarover het gaat, zijn ruim twee maanden geleden en dit is dan ook meer bedoeld als het weder -opwekken van aangename herinneringen dan als een relaas voor hen-die-er-nieu-bij-waren» We waren er trouwens zoowat alle maal bij; twee bussen vol en nog wat los volk per trein. En ik geloof wel, dat v/ij den Rotterdammers hebben laten merken., hoezeer wij hun buiten gewoon sympathieke geste, om ook Amsterdam van hun jubileum getui ge te- doen zijn, op prijsstolden» Om het poëtisch uit te drukken; we hebben als kinderen van èen gezin het vro olijke familiefeest gevierd op zoodanige wijze, dat de drassige grond van het landelijk Schiebroek er nu nog zoo'n klein beetje van natrilt!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 2