■in )N|FUW5Z mm MMrnmrnmmmmmmwmm /V HI Q E) M E N9 6 ,-.x 11 H 21 MEINAAR ROTTERDAM I Stad van Erasmus en stad van Piet Hein en stad ook van Willy den Ouden, hoe lang zou het nu al geleden zijn, dat wij voor het laatst je aanschouwden? Stad van Van Oldenbarnevelt en stad van de thee van Van Nelle, van Tollens, Kaat Mossel en Pucky van Heel en meer van die frohe Gesellen. van Gijsbert Karei van Hogendorp en van Blue-Band, van kolen en granen, van Zwart-Jan, Bas Pauwe en Pieter de Hoogh en van havens met schepen en kranen... Stad van Coolsingel en Calandplein, van Hoogstraat, de Dijk en Passage; een zeeman verliest in jouw armen zijn hoofd benevens driekwart van zijn gage... 't Is waar, je bent niet zooals Amsterdam verguld door een grrrroote Historie, maar je bokst nu al jaren als St.George met de draak van de crisis; dat is óók wat, jandorie! 't Is waar, Parijs is een andere stad die ons meer aardsche vreugde kan geven; maar ook in jouw slagader-boulevard klopt het lied van het lachondo leven! En als straks de invasie uit Amsterdam weer wat schimpt op je hobblige keien, trek jij je daarvan dan maar niet te veel aan; ze mogen je heusch toch wel lijen! En al zullen w'elkaar op het groene veld straks onbarmhartig bestrijden, na afloop zijn wij het weer gruwelijk eens, al verliest dan ook één van ons beiden! Want bij alle verschil is er één eigenschap als weêrzijdsche deugd te beschouwen: In Amstel- zoowel als de Rottestad worden Heineken^s Bieren gebrouwen! VDZ iïl

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 1