AM STEL AM STEL hit a ALTUB nm in Bier eerste Op 7 december 1835 reed in Duitsland een stoomlokomotief met een paar wagons voor het eerst van Neurenberg naar Fürth en leidde daarmee een nieuw reistijdperk in. Dit feit is vorig jaar december natuurlijk herdacht het was toen honderdvijfen twintig jaar geleden Het eerste vracht goed, dat met die trein meeging, bestond uit twee vaatjes bier, afkomstig van de Lederer brouwerij. De trein was namelijk, in tegenstelling tot ons spoorwegverkeer, dat in 1839 een aanvang nam, uitsluitend voor personenvervoer. Die vracht was dus ook een nieuwtje. Er was weliswaar in het vervoer toegestemd, maar de kastelein voor wie de vaatjes bestemd waren, moest ze bij vrachtgoed het station in ontvangst nemen. Er was niet op ruimte gerekend voor de vracht en daarom kwamen de fusten op de kolen wagen te liggen. Er heerste in die dagen een ware spoor wegkoorts, getuige dit bericht uit de All- gemeine Zeitung von und für Bayern, d.d. 30 januari 1836: ,,In de tegenwoordige tijd waarin door stoom zulke grote wonderen verricht wor den, heeft de ondergetekende aanleiding gevonden stoombier te bereiden. Welke voorkeur dit bier boven andere soorten heeft kan alleen degene bevroeden die de stoomkracht door verscheidene proeven probeert te leren kennen". Harten A's Twee harten één viltje zijn hier afgebeeld: aan de ene kant de wens Lang leve de jarige, op de keerzijde bedrukt met een veeltalig Proost.' Speciaal voor verjaardagen ver vaardigd. Voor een vijftigste verjaardag is het viltje in A-vorm gemaakt: de AKU-ENKA te Arnhem bestaat een halve eeuw en aan deze mijlpaal wijdde de Amstel Brouwerij een bijzonder viltjede A is niet alleen de beginletter van AKU en Amstel, maai ook van Arnhem, dat aan het tiende lustrum van dit grote bedrijf stadsfeesten verbond. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 13